De meneer van Krapuul

· ideologie, internet, journalistiek, media
Authors
reading between the lines

 

Deze meneer staat op het auteursrecht, maar begrijpt het niet…
Deze menner strijdt tegen alles wat vies en voos is en pleit voor functioneel naakt…
Deze meneer stuurt onophoudelijk linkjes door van zijn geliefde site…
Deze meneer leeft in de veronderstelling de mediawereld te kennen…
Deze meneer heeft het er maar druk mee, er komt zoveel op hem af…
Zijn taak als dj van Twitter verliest hij bij dit alles wel uit het oog.

Het onderstaande beschouwt hij als schending van het auteursrecht, zelfs als diefstal. Hij ziet het als een aanval op zijn persoon onder de noemer smaad en laster. Hetgeen hij graag vergeet of zelfs niet bewust is, is dat hij grenzen van fatsoen en respect verre heeft overschreden en dat mijn berichten slechts reacties zijn op zijn handel en wandel jegens mij. Deze meneer meent nog steeds het volste recht te hebben om finale oordelen te vellen, niet uitsluitend over Tibaert. 

Op zijn weblog heeft zijn makker uit vervlogen tijden, Huib, de aanval geopend op Chris Aalberts. Gelijk valt André hem bij, zoals indertijd bij de nog slepende zaak Tibaert. Die was hunnerzijds gebaseerd op pertinente leugens. Het zou best kunnen dat dit ook hier weer het geval is. Let wel, ik ken Chris niet.

In zijn eigen stukje geeft hij voor de zoveelste maal blijk Marten Toonder te willen imiteren. Vreemd, hij heeft nog steeds niet door dat het hem niet lukt. Bespottelijke germanismen formuleren zijn beslist de verkeerde methode of moet ik concluderen dat de Geest over hem vaardig is geworden? Te melden heeft hij wederom niets, helemaal niets. De man is de levende holheid in persoon. Wel een linkje over de bakker op de hoek naar Huib moet erin. Een stukje overigens dat nog enige aandacht verdient. De scribent toont ook hier weer zijn schrijnend gebrek aan kennis van zaken betreffende de RO en dat breekt hem voortdurend op. Weet André veel…

O ja, Stephan Sanders, De Groene en Vrij Nederland moeten het ontgelden, ook dat wordt eentonig. Niets bijdragen aan een debat, wel een persoon in een bepaald daglicht stellen en de bladen als PVV soft darstellen. Zo kan het dus weer of juister, als André het zegt, want die man heeft ervoor gestudeerd, is het zo. Zou hij echt gestudeerd hebben? Zullen we André eens vragen ons zijn studieresultaten te tonen? Kunnen we misschien nog lachen.

Soit, ik wijd uit. De media zijn z’n grote liefde. Veronica? 

 

Lees hier verder.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: