Tag archives for De Groene

Dood

Ach, het is misschien wel af en toe goed geconfronteerd te worden met dergelijke academici. Dan weet je tenminste dat het er niet best voorstaat en dat de komende generaties de hel wacht. Tegen die tijd ben ik zeker dood, maar na mij de zondvloed? Daar blijf ik me tegen verzetten.

Wie in waarheid gelooft, moet terugvechten…

Jur Kuipers ….heeft het zin? ik weet het niet meer… Las een interview met Timothy Snyder in “de Groene”: ‘Wie in waarheid gelooft, moet terugvechten’  8 februari 2017 Op 5 december, een maand nadat Donald Trump tegen de verwachting tot president van de Verenigde Staten was gekozen, deed Timothy Snyder een klemmend beroep op zijn […]

Een mooi lang essay over de onlangs overleden oude meester

Een bericht van Jur Kuipers Onderstaand een mooi essay over/ode aan de onlangs overleden oude meester.  Getikt voor Vrij Nederland door Jeroen Vullings die volgend jaar met zijn biografie komt. Kwam gisteren in “De Groene” een zeer lezenswaardig essay uit 2011 van H.J.A. Hofland zelf tegen. Hij neemt daarin het moderne consumentisme op de hak.Het “genot” van […]

Kindermisbruik… (vervolg)

Ondertussen trekt de karavaan verder en ze laat steeds diepere sporen na. Voor mij komt die waterscheiding als geroepen en ik hoop van ganser harte ook voor anderen.

De onmacht tegen fascisme

O nee, Wilders is geen fascist. Weet je wel wat fascisme is? Deze treurnis moet ik nu al bijna tien jaar lang aanhoren op internet. Het zich van bruine smetten vrij voelen is in dit land, uitgerekend in dit land, tot tweede natuur geworden en dan te bedenken dat juist dit land zich volkomen voegde in de fascistische doctrine.

Kindertijd

De ware strijders voor de vrijheid betreden het toneel om je definitief de mond te snoeren. Nooit hebben ze iets begrepen van de realiteit, braaf boekjes gelezen en ze niet begrepen of zo mogelijk nog deprimerender, ze praten een rattenvanger na en geloven de meest doorzichtige propaganda.

Gewoon boeiend…

Politie, het is frappant dat lieden die de grootst mogelijke schunnigheden uithalen of deze faciliteren, voortdurend over de politie reppen. Ze hebben weer gebeld, ze zijn weer naar het bureau geweest, ze hebben aangifte gedaan, het OM is een onderzoek gestart. Er schijnt geen einde aan te komen. 

Nazi, nazi, het gebral van Krapuul

Missoni, Fall 2016 bron Weg met die reclame op TV en radio, genaamd de publieke omroep. Wie is er tegen? In Frankrijk weerklonken jobstijdingen toen Sarkozy een dergelijk plan lanceerde. De omroep zou niet meer behoorlijk te financieren zijn, ontslagen, verarming. Waarschijnlijk is in dat land nog nauwelijks iemand te vinden die voor herinvoering van […]

Een geblondeerde postkoloniaal

Eens vroeg ik Paul, de niet geblondeerde broer van, wat hij vond van het artikel van Lizzy van Leeuwen in De Groene. O dat, was het antwoord, ze heeft het ook aan de redactie van Vrij Nederland aangeboden. Die weigerde het te plaatsen, dat zegt genoeg. Op de inhoud ging hij niet in, de overbekende […]

De meneer van Krapuul

reading between the lines Deze meneer staat op het auteursrecht, maar begrijpt het niet… Deze menner strijdt tegen alles wat vies en voos is en pleit voor functioneel naakt… Deze meneer stuurt onophoudelijk linkjes door van zijn geliefde site… Deze meneer leeft in de veronderstelling de mediawereld te kennen… Deze meneer heeft het er maar […]

Keurmerk Van Over Naar

Een alleszins lezenswaardig artikel geïllustreerd met bovenstaand portret stond in De Groene. De auteur is Bart Schut. Het oordeel is vervolgens meteen geveld. Schut deugt niet en dus is De Groene toegetreden tot het Wilders kamp. Mensen die niet hebben leren nadenken, rechtlijnig in de leer zijn, de hunne, de enig ware, redeneren zo. Hun […]

De daad wordt voltrokken

Er bestaan geen toevallen. Deze heugelijke dag voor André, 2 februari, is ook de verjaardag van Ayn Rand, de grote liefde van Alexandra Strieker.

Burgemeester in oorlogstijd

Ruim honderd jaar geleden ontdekte de Nederlandse staat het belang van steenkolenwinning in eigen regie. Tot rond 1900 maakte Zuid-Limburg economisch deel uit van het aangrenzende buitenland. De oudste mijnen, die rond Kerkrade, waren in bezit van een in naam Limburgse onderneming, de Akens-Maastrichtse Spoorweg Maatschappij, gecontroleerd door Duits kapitaal. Ook de invloed van Fransen […]

Europees etnocentrisme

Kun je een fenomeen omschrijven waar jezelf deel van uitmaakt? Het centrale probleem bij sociologie, etnologie, antropologie. In het Havanna aan de Waal heb ik eens meegemaakt tot welk kolderieke situaties dat kan leiden. Ik vroeg een antropoloog met wie ik afgesproken had in het centrum via het Waterkwartier naar Berg en Dal te rijden. […]

Een fascistisch brein aan het woord

  Via googlen op eigen naam zie ik een pas verschenen stukje aan mijn persoon gewijd. Laster en smaad al anderhalf jaar lang en tot besluit (zou het echt?) dit en weer gaat het over mijn persoon en mijn familie. Moet ik me soms verantwoorden? U kent de aanleiding nog? Kom niet aan Leers en […]

Het geval #Demmink… (vervolg)

Een week geleden bracht een journalist op de TV exact onder woorden wat gebeurt als mensen, die het zelfstandig denken niet opgegeven, hun stem verheffen tegen onrecht. Dan worden ze neergemaaid met verdachtmakingen waartegen geen verweer mogelijk is.

Weghalen

Even een oproep aan Eveline van Donkelaar. Zet dat blog terug betreffende mijn zoon. Of ben je volledig in de war? Elders beweerde je namelijk dat je reacties van mij hebt weggehaald. Reacties die er nooit waren weghalen, hoe doe je dat?

Leedvermaak… Piknijd?

Maastricht – Stokstraat – 30er jaren Eerlijk is eerlijk. Bij deze tweet van vermoedelijk een fake moest ik lachen: “Wat is dat voor Übermensch, die Gavi? @GaviMensch Die Twitter Total Führer? Femina piknijd”    Voor je het weet vergaat je het lachen, dat weer wel, zeker bij Eveline, die kent geen pardon. Weet u wat? […]

Afghaanse politie

  Uit een vandaag ontvangen e-mail: Sinds Nederland besloot haar troepen uit Uruzgan terug te trekken dringen de Amerikanen en de NAVO er bij Nederland met klem op aan de Afghaanse politie te trainen. Het klinkt ongeloofwaardig, de militaire NAVO wil politie trainen? Jazeker, maar die politie van de NAVO heeft niets te maken met […]

Ons Indië

“Het Oostindisch kampsyndroom is een systematische aanval op al die Nederlanders met of zonder Indische achtergrond die selectief het eigen leed cultiveren en overdrijven en de doofpotmentaliteit koesteren.”

Een Germaans belhameltje

Niemand, die zijn zegje over Wilders doet, mag dit artikel missen. Voeg daarbij zijn sociaal- economische kijk op de samenleving aangeleverd door de neocon ideologen, het Roomse plaatje, zijn Hongaarse vrouw en zijn inmiddels te verklaren hang naar de zionisten, en het plaatje wordt tamelijk compleet.