Tag archives for Ralph van der Geest

De antisemieten van Krapuul

Is er ooit een rectificatie verschenen, zijn ze ooit teruggekeerd op hun dwaalwegen, is de Geest het bos ingestuurd? Ik weet zeker van niet. Voor Kluftje heet ik overigens een antisemiet te zijn, zo goor is dat manneke.

Haat tegen mengen…

Verontrust dat nou niemand dat een dergelijk leeghoofd al vier jaar in ons parlement zit? Moeten de figuren die dit gesanctioneerd hebben niet heel snel afgedankt worden? Daar en daar alleen ligt de oorzaak dat deze vrouw onweersproken een dergelijk praatje kan houden. Of moeten we de VVD als voedingsbodem beschouwen voor een nieuwe golf van fascisme? Waart de geest van Bolkestein er nog steeds rond?

Groteske zelfoverschatting…

… van een vrouw. Haar denkwereld: “De verschillen tussen mensen, in positie tussen de man en de vrouw, de ongelijke waardering van het mannelijke en het vrouwelijke, de scheve verhoudingen tussen mannen en vrouwen, dit alles getuigt dat de balans is doorgeslagen in het voordeel van de man en de aan hem toe gekende (mannelijke) […]

Verkrachting van vrouwen die empathie tonen

Volgens de logica van Krapuul ben ik dus door ratten van een rattenblad afgegooid. Even in m’n oren knopen, deze onvervalste fascistentruc. Ze geeft perfect een samenvatting weer van de houding van Dijstelberge jegens mij gedurende vele jaren en ze krijgt steeds meer uit te leggen.

Dichtbij en ver weg…

Je zou een speciale website moeten inrichten met de titel: “Waarover berichten de gevestigde media niet?”

Oeverloos gelul

Hypocrisie alom, het eigen straatje schoonvegen, zichzelf op de borst kloppen. Eindeloos dat gedoe, zichzelf tot moreel ijkpunt verklaren en de ander de grond in trappen. Komen we daar ooit nog vanaf?

Alle geweld komt van boven

Er gebeurt veel rottigheid, huiselijk geweld tegen vrouwen en kinderen bijvoorbeeld. Uit directe bron weet ik dat je dan als agent stalen zenuwen moet hebben. Of denk eens aan moord en doodslag of verkeersongelukken. Er zijn vele situaties denkbaar waarbij je diep respect voor deze mensen kunt en zelfs moet hebben.

Geteisem

Krapuul als rots in de branding: “Krapuul weet over de slinkse methoden van de macht mee te praten. Deze site levert geen bijdrage aan een ‘positieve gebruikerservaring‘ volgens Google. Met zijn dominante positie is Google in staat de activiteiten van een website te breken.”

Zijn bloed kookt…

iets te melden, maar wel de uitsmijter over schorem dat bij Vrij Nederland stukjes mag schrijven. Schorem? Schunnig uitvaagsel?

De gruwelijke dood

Vergeet nooit, het waren christenen die de joden ombrachten, ze vierden onder Hitler Weihnachten wie noch nie…

Allemaal blokhoofd op Twitter…

Twitter is een openbaar medium, iedereen kan kennis nemen van wat daar aan de openbaarheid wordt prijsgegeven. Iedereen kan zijn oordeel vellen, zijn mening geven. Lasteren, hetzes voeren, het kan allemaal.

De meneer van Krapuul

Het leesvoer dat ik via een hyperlink doorgeef en de weergave d.m.v. screenshots van tweets beschouwt hij als schending van het auteursrecht, zelfs als diefstal. Hij ziet het als een aanval op zijn persoon onder de noemer smaad en laster. Hetgeen hij graag vergeet of zelfs niet bewust is, is dat hij grenzen van fatsoen en respect verre heeft overschreden en dat mijn berichten slechts reacties zijn op zijn handel en wandel jegens mij.

Crapuleuse praktijken

Het gaat maar door, regelrechte leeghoofden met hun onzalige historische parallellen. Over de rug van de slachtoffers van toen. Je moet maar lef hebben, maar wat doen die mensen zelf in het reële leven? Ik wil het niet weten.

Een oude man en crapuul

Zullen we het houden op stompzinnigheid? Een kenmerk van een goj, die maar niet wil snappen dat antisemitisme geen joods probleem is, maar een oeroud christelijk?

Wonen en fascisme

Wonen en fascisme is de titel van dit stukje. Ze valt op twee manieren uit te leggen. Ze kan slaan op de orde waarin we te leven hebben, op die stad-land tegenstelling, maar ook op iets anders, bijvoorbeeld hoe het begrip fascisme gebruikt en vooral misbruikt wordt om personen en media, die melding doen over bijvoorbeeld huisvesting, sociale fricties e.d., onophoudelijk te diskwalificeren als bruin, nazi, fascist en meer van dat fraais.

Het Krapuul, voor altijd vastgelegd…

Je nek uitsteken is vele malen lastiger dan selectief in een richting met het vingertje wijzen, dat is een koud kunstje. Je moet dan ook niet gaan janken over de gevolgen. Iets laten zien van het dagelijks fascisme, waarbij je jezelf tot inzet maakt om duidelijk te maken hoe het functioneert en dat niemand bij voorbaat gevrijwaard is van facisme is oneindig veel moeilijker. Dan moet je op zijn minst je rug recht houden en constant alert zijn.

Wij, de jongens van Krapuul…

Onder ons gezegd en gezwegen, bij Krapuul zijn een paar vunzige kerels actief… Maar nogmaals, hoop op beterschap heb ik sinds lang opgegeven. Blanke haat is mijn deel. Toch moeten we samen verder in deze wereld. De oplossing die lieden als die van Krapuul voor ogen hebben ligt voor de hand, fascisme. Het beantwoordt volledig aan hun handelwijze.

Gastvrijheid boven alles

Anarchie, revolutie, het is vloeken in de Bataafse kerk. De Bataven hebben eeuwenlang gepolderd en dat zit in hun bloed. De kleinste onachtzaamheid en het werk van eeuwen dreigt verloren te gaan. In wezen is de Bataaf een kunstproduct gelijk het land dat hij geschapen heeft. Nooit onbezorgd, spaarzaam en zonder ware levensvreugde. De Bataaf lijkt geprogrammeerd en is voorspelbaar.

Het moreel geweten van Krapuul

Het geweten van Krapuul ziet dat het goed is en twittert maanden na het verschijnen het stukje vandaag weer door. We moeten bij de les blijven, weten waar de gevaren loeren.

Over ziek gesproken…

Toch mooi dat Ina in hoogst eigen persoon de stoot gaf tot het verdwijnen van mijn weblogs. Het gesjoemel van haar en haar kameraden moest weg. Wat waren ze in hun nopjes. Tegen hun verwachting in blijf ik het echter laten zien. Dat zet kwaad bloed, zeer begrijpelijk bij mensen die meer gemeen hebben met fascisten dan ze waar willen hebben. Wie weet komen ze ooit uit de ontkenningsfase.