Vrouwe Justitia

Carnival – Masquerades (1925)
Wat is juridisch toegestaan in de virtuele wereld dat wel strafbaar is in de reële? Hopelijk wordt de behandeling van bepaalde delicten nadrukkelijk op dit punt toegespitst in een komende strafzaak. Internet is toch geen ruimte waar rechtsverkrachting zonder meer plaats kan vinden?

Omstreeks 21 november 2012 vernam ik via een DM op Twitter dat ik contact moest opnemen met een wijkagent in Oss. Via een telefoongesprek verzocht hij mij zo snel mogelijk aangifte te doen wegens stalking, smaad, laster en bedreigingen. Dat is door mij gebeurd op 26 november 2012. Bij het opgemaakte proces-verbaal zijn gevoegd een uitdraai van Twitter berichten van 28 oktober en de daarop volgende periode. Een zestal personen worden daadwerkelijk in mijn aangifte genoemd als zijnde verspreiders van smaad etc. Verder is bij het verbaal een bijlage opgenomen als toevoeging op het proces-verbaal van een jaar eerder i.v.m. dezelfde kwesties. Ook hierin worden nadrukkelijk enkele namen genoemd van mensen vanwege het plegen van wandaden.

Volgende week vindt een regiezitting plaats. Ik citeer uit de brief van het parket: “Regiezittingen worden gehouden bij gecompliceerde zaken. Aan zo’n regiezitting nemen de procespartijen deel. Bij een strafzaak zijn dat de officier van justitie en de verdediging. De onderwerpen die tijdens de zitting aan de orde komen betreffen de stand van het onderzoek, en met name de vraag of aanvullend onderzoek zoals het horen van getuigen gewenst is voordat de inhoudelijke behandeling van de zaak begint.”

Er lijkt nu schot in deze zaak te komen, waarbij ik hoop dat er de nodige jurisprudentie wordt geschapen. Vrijheid van meningsuiting perverteren tot het onmogelijk maken van andermans mening kan in een vrije, democratische samenleving niet de bedoeling zijn. Dan glijdt deze samenleving onherroepelijk af naar fascistoïde toestanden. Voor mij was het onthutsend om te moeten constateren dat nogal wat mensen die zich erop laten voorstaan “links” en “antifascistisch” gezind te zijn van dezelfde middelen gebruik maken als hun tegenstanders. “Les extrêmes se touchant” zullen we maar denken. Ze leren het nooit, die rabiate schreeuwlelijkerds. Het was al bij al wel de reden om koppig als een ezel door te gaan met het noteren van al die zwendel en laster op mijn weblogs…

Vrouwe Justitia is nu aan zet. Van mijn kant laat ik Victor Hugo even aan het woord: “Muziek drukt uit hetgeen niet in woorden vervat kan worden”… Een cantate van Hasse dan maar.

Amor… et Bas les masques…


Bron uitgelichte foto: Spaarnestad (Het Leven)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.