Tag archives for Herman Falkenstein

Moorden via een vergunning?

Wat moet je met een recidivist, met iemand waarmee je slechts medelijden kunt  hebben, maar die je al meermaals met de dood bedreigd heeft?

Grappenmakers

Het manneke heeft LOL. Daar word ik werkelijk misselijk van. Weer word ik herinnerd aan de hypocrisie van mensen van zijn slag, die terecht als Gutmenschen bestempeld worden, maar uiteindelijk erger zijn dan de kwaal, de kwaal die fascisme heet.

Vrijheid… Een nawoord

Rechtertje spelen via Google en personen bijvallen en ondersteunen die smaad en laster verspreiden. Ziedaar Krapuul.

Het verspreiden van haat

Wie zei stalken? Tegen het verenigd gajes is geen kruid gewassen, zullen we maar zeggen. Vragen stellen ze niet, hun oordeel ligt klaar. Voor mij rest dan slechts hun smeerlapperij richting Tibaert te noteren, ook vanwege de haat die ze verspreiden op een wijze fascisten eigen.

Een hufter en hufters

De rechtszitting, die vorig jaar uiteindelijk plaats vond, heeft me op een aantal punten wijzer gemaakt. Allereerst, zonder de ondersteuning van een goede advocaat, die diep in de materie duikt, lukt het niet het beeld helder over te brengen bij het Hof, om maar te zwijgen van de benodigde wetskennis en jurisprudentie die noodzakelijk is om tot een goede aanklacht te komen. Achteraf bezien had ik me nooit moeten voegen bij een stelletje wier motieven mij niet duidelijk waren, feitelijk zelfs dubieus, afgezien van de aangifte i.v.m. bedreiging van de burgemeester van Den Haag.

Dikke dossiers

Klop je aan de deur bij fascisten om een antwoord kun je wachten tot je een ons weegt.

Wel nog dit…

Geheimagent @bugs0007, Herman F. in het dagelijkse leven,  weet hoe hij zijn sporen moet wissen. Kijk maar.

Verdwenen blogspot

Ter verduidelijking. Enkele maanden geleden is Herman Falkenstein reeds veroordeeld wegens vergelijkbare strafdaden jegens mij.

Google schept recht en orde

U begrijpt, oordelen van Google zijn finale oordelen, verweer is niet mogelijk, is  immers overbodig. Het oordeel van Google is onfeilbaar. Waar hebben we dat eerder gehoord?

Uit de weg ruimen van ongewenst…

Allen dreigen, o.a. met justitie, jegens mij. Dergelijke mensen noem ik fascisten. Hun gif wordt massaal vermenigvuldigd. Juist op dit punt faalt tot heden justitie.

Het leugenpak en wraak…

Propaganda gaat zo te werk, reclame baseert op halve leugens, smaad en laster over personen worden met graagte geloofd. Het zijn mechanismen die zekerheden, vertrouwen moeten schenken, die laten denken dat we de goede keuze maken, de betere mensen zijn.

Het requisitoir Herman F.

3 juli 2016
HF is veroordeeld. De aan mij verschuldigde dwangsom heb ik tot op heden niet ontvangen.

Naaien (bis)

Fraai zijn de kronkelredeneringen die bedacht worden om het eigen gelijk te halen. Framen op uit het verband gerukte en niet ter zake doende details is een van de bijbehorende kunstjes.

Jacques Smits

Collaborateurs ondervonden geen enkele weerstand tegen hun activiteiten en verspreiding van smurrie van Herma F., integendeel, ze werd geloofd, misbruikt voor eigen doel.

Lastig leugens te weerleggen

Hier een eerste proeve van de vrouw die er uiteindelijk voor zorgde dat al mijn materiaal bij Google verdween.

Aan de vooravond van…

De link werkt niet meer. Een zooitje gemankeerde strijders tegen Wilders had het stokje overgenomen met dit tot gevolg, kijk maar: tibaert.blogspot.nl/2012/08/het-niet-willen-weten.html… Censuur via een omweg… 

Maastrichts braaksel meldde zich weer…

Hij weet dingen, net als Huib Riethof, André de Raaij, Eveline van Donkelaar, Jacqueline Wouters, Dirk Hartman, Friedrich Eckhardt en vele, vele anderen…

Van Gloria tot Ina

Processen via sociale media onttrekken zich inhoudelijk grotendeels aan de niet-betrokkene. Om dit te ondervangen heb ik een INDEX samengesteld waarin hoegenaamd alles betrekking hebbende op Tibaert kan worden teruggevonden.

Vijanden van de kip

Rechtschapen lieden laten het kwaad langs zich afglijden, op hen heeft het geen vat. Ze weten haarfijn wie deugt en wie niet. Hun oordelen lijken van een onfeilbaar gehalte.

Bataafse cultuur, richtsnoer voor de mensheid

De enige cultuur die Bataven kennen is de hunne die ze tot maatstaf nemen voor het mensdom. Het is weer Carnaval en dan willen de Bataven zich van hun beste zijde laten zien. Ze noemen het een katholiek zuipfeest, waarvan ze graag profiteren, zoals met alles wat in hun kraam past, al zuipende of als […]

Aandoenlijk

Wat zijn dat voor een lui die Twitter steeds willen mobiliseren als het vuil hen te na komt? Sterker, wat zijn dat voor een lui, die smeerlappen in bescherming nemen als ze tot de eigen kring behoren?

Een lieve poes

Dus nogmaals, volgens de een, Dijstelberge, lift ik mee door een aangifte te doen tegen iemand die me bedreigt, mijn familie te schande maakt, volgens de ander, Wouters, doe ik een valse aangifte. Volgens beiden ben ik een smaad en laster pleger, auteursrechtschender en leugenaar, een psychopaat met waarschijnlijk een oorlogstrauma. Een narcist. Kunt u het volgen? Ik niet. Heb ik te maken met ordinair crapuul? Waarschijnlijk wel.