Vijf jaar geleden, een valse profeet aan het woord…

Schermafdruk 2018-07-04 18.10.13

In tijden van tsunami’s en vluchtelingen speelt Wilders de rol van verlosser. Verlosser voor de Bataaf. Grenzen dicht, geen vreemdeling zonder eigen middelen erin. Hij wenst het volk te gijzelen en de Bataaf beseft dat als zoveel niet. Ook niet dat de dijken niet tot in eeuwigheid stand zullen houden. Als je voortdurend wijst in de andere richting wordt het werkelijke gevaar niet meer waargenomen. Dat zijn niet de aanslagen die plaatsvinden, van Oslo tot Brussel, maar het dolgedraaide economische systeem. Miljarden mensen zijn daar de dupe van en van lieverlee krijgen de veroorzakers de rekening gepresenteerd. Ook dat kun je niet eeuwig volhouden, op kosten van anderen leven. We zouden het kunnen weten als we onze koloniale geschiedenis niet verdrongen hadden.

In die in Indië heersende cultuur liggen de wortels van de geblondeerde Wilders. En dat is op zijn minst bijzonder. De wortels van de profeet tegen wat hijzelf omschrijft als “islamofascisme”. Opmerkelijk, hij predikt een “waarheid” tegen een gemeenschap, terwijl het positieve tegenbeeld volkomen ontbreekt. Het zijn slechts loze begrippen die hij hiervoor aanhaalt, ze worden niet nader gepreciseerd: “joods-christelijke waarden” en “vrijheid”. Ter onderbouwing van zijn boodschap verwijst hij voortdurend naar de Koran als bron van alle kwaad. Hij is de gevangene van een waanidee uitgewerkt in de “Clash of Civilizations” dat met het uitroepen van de “War on Terror” tot heersende doctrine werd. De eeuwigdurende oorlog. 

De site “MoslimsDebate”, waarbij Tariq Ramadan betrokken is, nodigde Wilders in 2010 uit zijn mening kenbaar te maken over de Moslims en de Koran. Als Leitmotiv staat op die site: “Telling the Truth is a Revolutionary Act”. Ze vroegen hem hoe hij anti-islam werd en welke zijn boodschap aan moslims is. En dan verhaalt Wilders over zijn initiatie met de Moslim cultuur op 18 jarige leeftijd. Uitgerekend in Egypte. Die Egyptenaren waren gastvrij, zeer gastvrij, Wilders en zijn vriend werden spontaan op de thee uitgenodigd. Hij was er overdonderd van. Maar wat waren die mensen bang toen Mubarak ter plaatse verscheen en hij voelt nog “het bijna lichamelijke besef van de angst, als een koude rilling op die snikhete zomerdag.” En dan te bedenken, aldus Wilders, dat Mubarak niet als de ergste islamitische (sic) tiran kan worden beschouwd.

Dit schrijft hij dus anno 2010, met de kennis van nu, van voor de revolutie wel te verstaan. Hij vervolgt: “Ik ben benieuwd hoe de Saoediërs zich voelen als hun koning in de stad is, hoe de Libiërs zich voelen als Gaddafi zijn komst aankondigt, hoe de Irakezen zich gevoeld moeten hebben als Saddam Hussein in de buurt was. Een paar jaar later las ik in de Koran hoe de zevende-eeuwse Arabieren zich voelden in aanwezigheid van Mohammed, die zoals verscheidene verzen beschrijven, terreur in hun harten wierp (soera 8:12, 8:60, 33:26, 59:12).” Een paar jaar later las hij de Koran, het staat er echt! Vervolgens wordt Churchill, de racist Churchill, aangehaald. Een meer dan betrouwbare bron: “De invloed van de godsdienst verlamt de maatschappelijke ontwikkeling van zijn volgelingen. Er bestaat geen sterker achterwaartse kracht ter wereld.”

Het voorafgaande vormt de basis van de leer volgens Wilders. Het is de leer tot verlossing van de Moslim uit zijn wreed bestaan, een heilsleer die behelst dat die verfoeilijke godsdienst moet worden uitgeroeid, en dat we allen moeten terugkeren naar de oorspronkelijke waarden opgesloten in de Westerse joods-christelijke cultuur, zoals hij dat noemt. Hij is een ware profeet, die verdrietig is over het onrecht zoveel mensen aangedaan door een dwaalleer: “Er zijn mensen die zeggen dat ik de moslims haat. Ik haat de moslims niet. Het doet mij verdriet dat de islam hen van hun waardigheid heeft beroofd.” Een inzicht gegroeid uit zijn eerste en vermoedelijk laatste reis naar Egypte.
Wilders is enorm begaan met het lot van de vrouwen. De vrouwen daar. Geen protesten worden luid tegen hun verschrikkelijk lot, zegt hij. Nee, dan is dat bij de Joden en Christenen anders door de relatie met hun God. Zij menen dat… 

“Door zichzelf te observeren, als vrije, rationele wezens die tot liefde in staat zijn, denken zij Hem te kunnen leren kennen. Ze kunnen zelfs met Hem redetwisten, zoals de joden al hun hele geschiedenis doen. De Koran stelt daarentegen dat er geen ding aan Allah gelijk is (soera 16:74, 42:11). Hij heeft volstrekt niets met ons gemeen. Het is absurd om te veronderstellen dat Allah de mens naar zijn beeld heeft geschapen. De bijbelse gedachte dat God onze vader is, komt in de islam niet voor. Ook is er geen persoonlijke verhouding tussen de mens en Allah. 

Het doel van de islam is de totale onderwerping van onszelf en anderen aan de onkenbare Allah, die wij moeten dienen door middel van totale gehoorzaamheid aan Mohammed als leider van de islamitische staat (soera 3:31, 4:80, 24:62, 48:10, 57:28). En de geschiedenis heeft ons geleerd dat Mohammed bepaald geen profeet van liefde en mededogen was, maar een massamoordenaar, een tiran en een pedofiel. De moslims hadden geen betreurenswaardiger rolmodel kunnen hebben.”

Het is werkelijk onvoorstelbaar wat die man meent te weten, zonder er een jota van te begrijpen. Opgegroeid in het zich christelijk noemend Europa, waar eeuwenlang met de bijbel en het wijwater oorlog en verderf is gezaaid, van waaruit koloniën bij elkaar werden geroofd, waar op industriële wijze een genocide werd gepleegd. Dit alles uit liefde, uit liefde voor het eigen volk. Vrouwen en kinderen weten alles van dit liefdesbetoon. Ze kunnen het weten.


Aan het slot van zijn bijdrage komt de werkelijke boodschap van Wilders: “De islam ontneemt moslims hun vrijheid. Dat is jammer, want vrije mensen zijn in staat tot grote dingen, zoals de geschiedenis heeft geleerd. De Arabische, Turkse, Iraanse, Indiase, Indonesische volkeren hebben een enorm potentieel. Als ze niet de gevangenen van de islam zouden zijn, als ze zich konden bevrijden van het juk van de islam, als ze Mohammed niet meer tot rolmodel zouden nemen en zich zouden ontdoen van de duivelse Koran, dan zouden ze in staat zijn tot grote dingen, niet alleen ten bate van zichzelf, maar van de hele wereld.”

Nu, een half jaartje later, na de omwentelingen in een aantal Arabische landen, is het muisstil rond Wilders. Hoe vals is deze profeet, die tot slot en betrokken op zichzelf zei: “Als Nederlands, Europees en westers politicus geldt mijn eerste verantwoordelijkheid het Nederlandse volk, de Europeanen en het Westen. Maar omdat wij er allemaal bij gebaat zullen zijn als de moslims worden bevrijd van de islam, steun ik van harte de moslims die van vrijheid houden. Mijn boodschap aan hen is duidelijk: fatalisme is geen optie; ‘insjallah’ is een vloek; onderwerping is een schande. Bevrijd uzelf. Het is aan u.”Ja: “Bevrijd uzelf. Het is aan u.” Ja, hoe vals is deze profeet. Zeer vals. En dan te bedenken dat wij, Kaaskoppen of niet, nauwelijks een bijdrage hebben geleverd aan onze bevrijding. Weet u dat nog?

Buongiorno…

Schermafdruk 2018-03-27 00.10.31Bovenstaande foto’s zijn ontnomen van de site Pensieri Spiaditi om nogmaals te wijzen op de misogyne houding van Wilders, iemand voor wie beslist zinnelijkheid en gevoel voor erotiek vreemd zijn. Bewijs: zijn begrip en kennis over de Koran.Het bericht is een bewerking van: De nieuwe Jezus, Jezus in Egypte… Wilders is zijn naam… (24 maart 2011).Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.