Dringende oproep…

Om steeds alles opnieuw te blijven oplepelen wordt vervelend. Al die leugens, smaad en bedreigingen, je wordt er letterlijk misselijk van. Merkwaardig blijft het ondertussen wel dat je constant van zaken beticht wordt die men zelf pleegt. Het is ook de hoofdreden waarom ik de namen van daders steeds vermeld. Als je beschuldigingen uit moet je ze waar kunnen maken ook voor de rechter, dat geldt voor mij zonder aanzien des persoons.

Lees meer Dringende oproep…

Ongelijke behandeling

Eerst dus de kinderen en dan vooral de ongelijke behandeling tussen onze kinderen en de kinderen in landen waar de mediterende wes­terse mens zo graag zijn zielenheil zoekt. Tot op heden worden zowel in Afrika als in India, het land van meditatie en yoga, op grote schaal kinderen als slaven gebruikt.

Lees meer Ongelijke behandeling

Een klein eerbetoon

Door iedereen verlaten is ze, haar vrienden hebben haar de rug toegekeerd, is mijn indruk. Uitgerekend Sjaakie, hèt symbool op internet van de Bataafse cultuur, die voorop liep als het om het Nieuwe Realisme ging. Ze wist hoe bruggen te slaan tussen ogenschijnlijk gezien politieke tegenpolen, SP en PVV.

Lees meer Een klein eerbetoon

Een Belg vraagt zich af…

Velen, zeer velen collaboreren met propagandisten. Ze doen dit vanuit het motief dat ze rechtschapen zijn en tot oordelen bevoegd. Hun kennelijke doel is een heilstaat bevolkt door een edel ras, het hunne. Het zal door selectie ontstaan, dankzij de voortschrijdende wetenschap.

Lees meer Een Belg vraagt zich af…

De paus slecht grenzen

Zeer opvallend, de paus neemt het nadrukkelijk op voor vervolgde moslims in een boeddhistisch land. Dat is geen praatje voor de Bühne. Gekoppeld aan de vluchtelingenstromen richting Europa heeft het een enorme politieke lading.

Lees meer De paus slecht grenzen

En dan dit…

De cirkel is weer rond. Zo, denken ze, het blazoen is gezuiverd, volgende ronde. Het zal ze niet lukken, de geschiedenis zal ze steeds opnieuw inhalen.

Lees meer En dan dit…

De objectieve waarheid…

Ze hamert voortdurend op moreel besef, Tibaert wacht nog steeds op antwoord over de door haar gedane valse (en geseponeerde) aangifte tegen hem. Ze kan het goedmaken door eens een hartig woordje te wisselen met Ina Dijstelberge over geestelijk eigendom… Een pure fascistische streek toch, Sandra, meer dan censuur. Objectief gezien moet je dat zeker met me eens zijn.

Lees meer De objectieve waarheid…