Tag archives for Wolfgang Amadeus Mozart

Dol en dwaas dat blokken

Weer realiseer ik me hoe de van wraakgevoelens bezeten horde op internet te werk gaat .

Heeft het gesmaakt?

De dagelijkse waanzin. Waanzin tot hun laatste druppel bloed verdedigt door mensen die denken dat ze iets te verliezen hebben, nooit aan leven zijn toegekomen.

Het manneke is van de pot gerukt…

Vroeger heette het, hou jij ze dom, dan hou ik ze arm. De krachten om dat te doorbreken hebben grotendeels gefaald, in ieder geval is de maatschappelijke pyramide in stand gebleven, een model uit feodale tijden. De roep tot verandering en solidariteit is grotendeels verstomd.

Vrolijk stemmende berichten…

Beetje bij beetje begin ik die types te begrijpen. Wat ze stellen, wat ze anderen in de schoenen schuiven,  wat relevant is en wat niet, bepalen ze aan de hand van een universele waarheid, waarvan zij en zij alleen het geheim bezitten. Hun moraal, hun normen zijn universeel en zijn boven elke twijfel verheven. Nee, niet […]

Muzisch

Veel bindt hen, maar doordat ze in hun eigen hokje blijven komt geen, laten we het maar zo noemen, kruisbestuiving tot stand. De bodem blijft onvruchtbaar. Dat kan toch niet Gods wil zijn? Begrijpen ze tekenen des tijds niet?

Messiah – Haendel en Mozart

Het oratorium kent dezelfde bron als de opera, het zeventiende eeuwse Italië. Plezier maken in de vastentijd mocht niet openlijk, maar het publiek moest onderhouden worden, dus werd teruggegrepen op bijbelse thema’s. Zijn bekroning vond deze vorm in de tijd van de barok.

Nog even die schoften

Schoften zijn vervuld van orde, hun harmonie. Zie onderstaande screenshots, ze spreken voor zich. Ook bijna spreekwoordelijk de domheid bij die mensen. Aan nadenken zijn ze nog nooit toegekomen moet je concluderen als je dit ziet. De enige die daar garen bij spinnen zijn rattenvangers. Zo eenvoudig kan een waarheid, die de waarheid gaat heten, […]

Lachen werkt bevrijdend

C’est le ton qui fait la musique, zeggen de Fransen. En zo is het maar net. Ik moet bekennen dat de toon waarop in ons land gepraat en gedebatteerd wordt me tegenstaat. Op luide, schrille toon worden andermans denkwijzen en opvattingen platgewalst. Veelal vals, zeer vals. Het doet pijn, niet alleen aan je oren.

Muziek, een opera deskundige

Heb je dat gelezen in de krant, zei iemand tegen me, een collectie van 10.000 CD’s, allemaal opera-opnames! Is dat niet iets voor jou? Van wie is die collectie dan? Frits, maar die ken ik nog uit mijn kinderjaren, waar woont ie? In een flatje boven ons magazijn… Zo begon mijn hernieuwde kennismaking met Frits […]

Atheïst?

Luister maar, “Die Entführung aus dem Serail”, een opname uit Barcelona (2010) o.l.v. Ivor Bolton.