De profeet Wilders verkondigt de waarheid

Desconforto
De site “MoslimsDebate”, waarbij Tariq Ramadan betrokken is, nodigde Wilders afgelopen jaar uit zijn mening kenbaar te maken over de Moslims en de Koran. Als Leitmotiv staat op die site: ‘Telling the Truth is a Revolutionary Act’…


الاباحة بالحقيقة هو عمل ثوري


“Muslims Debate asked Mr. Geert Wilders why he became anti-Islam and what is his message to the Muslims?”


Wilders verhaalt hierin over zijn initiatie met de Moslim cultuur op 18 jarige leeftijd. Uitgerekend in Egypte. Die Egyptenaren waren gastvrij, zeer gastvrij, Wilders en zijn vriend werden spontaan op de thee uitgenodigd. Hij was er overdonderd van. Maar wat waren die mensen bang toen Mubarak ter plaatse verscheen en hij voelt nog “het bijna lichamelijke besef van de angst, als een koude rilling op die snikhete zomerdag” en dan te bedenken, aldus Wilders, dat Mubarak niet als de ergste islamitische (sic) tiran kan worden beschouwd. Dit schrijft Wilders dus anno 2010, met de kennis van nu, van voor de revolutie wel te verstaan. 

Hij vervolgt: 

“Ik ben benieuwd hoe de Saoediërs zich voelen als hun koning in de stad is, hoe de Libiërs zich voelen als Gaddafi zijn komst aankondigt, hoe de Irakezen zich gevoeld moeten hebben als Saddam Hussein in de buurt was. Een paar jaar later las ik in de Koran hoe de zevende-eeuwse Arabieren zich voelden in aanwezigheid van Mohammed, die zoals verscheidene verzen beschrijven, terreur in hun harten wierp (soera 8:12, 8:60, 33:26, 59:12).” 

Een paar jaar later las hij de Koran, het staat er echt! Vervolgens wordt Churchill, de racist Churchill, aangehaald. Een meer dan betrouwbare bron: 

“De invloed van de godsdienst verlamt de maatschappelijke ontwikkeling van zijn volgelingen. Er bestaat geen sterker achterwaartse kracht ter wereld.”

Dit voorafgaande vormt de basis van de leer volgens Wilders. Het is de leer tot verlossing van de Moslim uit zijn wreed bestaan, een heilsleer die behelst dat die verfoeilijke godsdienst moet worden uitgeroeid, en dat we allen moeten terugkeren naar de oorspronkelijke waarden opgesloten in de Westerse joods-christelijke cultuur, zoals hij dat noemt. Hij is een ware profeet, die verdrietig is over het onrecht zoveel mensen aangedaan door een dwaalleer: 

“Er zijn mensen die zeggen dat ik de moslims haat. Ik haat de moslims niet. Het doet mij verdriet dat de islam hen van hun waardigheid heeft beroofd.” 

Een inzicht gegroeid uit zijn eerste en vermoedelijk laatste reis naar Egypte.

Wilders is enorm begaan met het lot van de vrouwen. De vrouwen daar. Geen protesten worden luid tegen hun verschrikkelijk lot, zegt hij. Nee, dan is dat bij de Joden en Christenen anders door de relatie met hun God. 

Zij menen dat…

“Door zichzelf te observeren, als vrije, rationele wezens die tot liefde in staat zijn, denken zij Hem te kunnen leren kennen. Ze kunnen zelfs met Hem redetwisten, zoals de joden al hun hele geschiedenis doen. De Koran stelt daarentegen dat er geen ding aan Allah gelijk is (soera 16:74, 42:11). Hij heeft volstrekt niets met ons gemeen. Het is absurd om te veronderstellen dat Allah de mens naar zijn beeld heeft geschapen. De bijbelse gedachte dat God onze vader is, komt in de islam niet voor. Ook is er geen persoonlijke verhouding tussen de mens en Allah. Het doel van de islam is de totale onderwerping van onszelf en anderen aan de onkenbare Allah, die wij moeten dienen door middel van totale gehoorzaamheid aan Mohammed als leider van de islamitische staat (soera 3:31, 4:80, 24:62, 48:10, 57:28). En de geschiedenis heeft ons geleerd dat Mohammed bepaald geen profeet van liefde en mededogen was, maar een massamoordenaar, een tiran en een pedofiel. De moslims hadden geen betreurenswaardiger rolmodel kunnen hebben.”

Het is werkelijk onvoorstelbaar wat die man meent te weten, zonder er een jota van te begrijpen. Opgegroeid in het zich christelijk noemend Europa, waar eeuwenlang met de bijbel en het wijwater oorlog en verderf is gezaaid, van waaruit koloniën bij elkaar werden geroofd, waar op industriële wijze een genocide werd gepleegd. Dit alles uit liefde, uit liefde voor het eigen volk. Vrouwen en kinderen weten alles van dit liefdesbetoon. Ze kunnen het weten.

Aan het slot van zijn bijdrage komt de werkelijke boodschap van Wilders: 

“De islam ontneemt moslims hun vrijheid. Dat is jammer, want vrije mensen zijn in staat tot grote dingen, zoals de geschiedenis heeft geleerd. De Arabische, Turkse, Iraanse, Indiase, Indonesische volkeren hebben een  enorm potentieel. Als ze niet de gevangenen van de islam zouden zijn, als ze zich konden bevrijden van het juk van de islam, als ze Mohammed niet meer tot rolmodel zouden nemen en zich zouden ontdoen van de duivelse Koran, dan zouden ze in staat zijn tot grote dingen, niet alleen ten bate van zichzelf, maar van de hele wereld.”

Nu, een half jaartje later, na de omwentelingen in een aantal Arabische landen, is het muisstil rond Wilders. Hoe vals is deze profeet, die tot slot en betrokken op zichzelf zei: 

“Als Nederlands, Europees en westers politicus geldt mijn eerste verantwoordelijkheid het Nederlandse volk, de Europeanen en het Westen. Maar omdat wij er allemaal bij gebaat zullen zijn als de moslims worden bevrijd van de islam, steun ik van harte de moslims die van vrijheid houden. Mijn boodschap aan hen is duidelijk: fatalisme is geen optie; ‘insjallah’ is een vloek; onderwerping is een schande. Bevrijd uzelf. Het is aan u.”

Ja: Bevrijd uzelf. Het is aan u.” Ja, hoe vals is deze profeet. Zeer vals. En dan te bedenken dat wij, Kaaskoppen of niet, nauwelijks een bijdrage hebben geleverd aan onze vrijheid. Weet u het nog?

Nog wat anders, niet echt. In onderstaande video komt een meisje aan het woord. Ze zal ongeveer van dezelfde leeftijd zijn als Wilders toen, in Egypte. Ze heeft het over hoofd en hart van de Islam. Deze beeldspraak duidt op een Rooms-Katholieke achtergrond: het lichaam van Christus. Een ideologische metafoor voor een model dat de werkelijke macht uitbeeld met Pauselijke bestuurszetel in Rome als hoofd met datzelfde Rome als centrum van de ene en universele Kerk als ruimtelijk model. Een piramidale geleding van de macht, ruimtelijk vertaalt in een hiërarchieke ordening, die van de stad en van het land. Dit model van beheersen en verdelen heeft tot heden stand gehouden, is zelfs deel gaan uitmaken van ons denken. We kunnen ons bijna geen ander meer voorstellen om in te leven. Het is in het christelijk gedomineerde deel van de wereld hèt model geworden voor alle volkeren, ook al zijn ze handeldrijvend, en hèt model waarop uiteindelijk staten gegrondvest werden.


Het denken in hoofd en hart zal zeker ook Wilders verinnerlijkt hebben, zeker gezien zijn Roomse opvoeding. Vanuit dat perspectief nam hij het gebeuren waar in Egypte. Vandaar dat het het aantrekkelijk is eens kritisch naar die webcam te kijken, want bij dat meisje wordt die oorspronkelijke ideologie gekoppeld aan de nu al twee decennia lang gevoerde propaganda tegen de Islam. Het is onthutsend. En vervolgens vraag je je af welke fatale gevolgen die propaganda nog in de toekomst zal hebben. Ze heeft het publieke en politieke debat inmiddels totaal vergiftigd valt dagelijks te constateren. Je kunt of moet je zelfs afvragen in hoeverre iemand als Wilders niet tegen zijn ingebeelde dwaasheid beschermd moet worden, meer nog, of omgekeerd het publiek tegen de invloed van deze dwaas afgeschermd moet worden.

Of ligt het toch weer anders, nog kwalijker? Wilders staat immers niet op zichzelf, al is hij inmiddels wel uitgegroeid tot een icoon van een strijd, die geen strijd is, maar iets totaal anders, een bijna niet grijpbaar iets. Wat zou dat zijn? De personificatie van de Antichrist volgens Friedrich Nietzsche? Wilders de zelfbenoemde philosemiet als Antichrist, een uitdagend denkmodel. Verkleed als profeet als ware hij een nieuwe Jezus. Is het einde der tijden nabij?


© vertaling citaten: NRC-Handelsblad
Uitgelicht: bron – Ingevoegd: © beardsaregood
Video: via Egypt Tweets

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.