Links in de zeventiger jaren…

Marcel Gauthero: Brasilia (1956)


 

“HOED JE VOOR ALS LINKS VERMOMDE RECHTSEN.
MIJD ZE ALS DE PEST, WANT ZE ZIJN NOG
ERGER ALS DE REST”.


Deze slogan stamt uit de tijd van de Nieuwmarktrellen rond de aanleg van de metro in Amsterdam. Het begin tot besluitvorming over die metro dateerde al uit 1955. In de Nota Binnenstad kondigde B & W van Amsterdam aan een onderzoek te starten naar de betekenis van een Stadsspoorweg en stellen een Verkeers- en Vervoerscommissie in. In het “Rapport Clerx” van die commissie wordt in 1960 geconcludeerd dat Amsterdam een metro nodig heeft. In 1970 valt het besluit door de Gemeenteraad tot aanleg van de Oostlijn. 38 voor, 3 tegen.

Er is veel kritiek op de ondemocratische besluitvorming. In augustus al van dat jaar wordt de eerste paal geslagen. Op vragen van K. Nagel zeggen GS toe om meer inspraak van de burgers te zullen verlangen bij de beslissingen over de metro. Nog dat jaar weigeren de architecten Hertzberger, Apon en Van Eyck verder mee te werken aan plannen voor de Nieuwmarkt zolang daarin een doorbraak voor metro en snelweg is opgenomen en de bewoners niets te zeggen hebben. Het is het stadsbestuur dan ook niet om bewoners te doen, die zitten in de weg, die wonen goedkoop op dure locaties, m.n. geschikt voor kantoren vanwege de grondwaarde en het rendement.De zuigkracht van de metro (stand 1974)

 
Tot zover de opmaat tot wat bestuurlijk zou uitmonden in een links programmacollege in 1974. Opmerkelijk is dat er een PSP wethouder tot het college toetreedt. De PSP welhaast de enige partij die mordicus tegen deze stedelijke herstructureringsplannen is. Zijn naam, Huib Riethof, historicus. Hij commiteert zich aan de afspraken van het college en distantieert zich van zijn partij. Of hem de materie boven het hoofd gegroeid is daar valt slechts naar te gissen. Zijn wethouderschap is slechts van korte duur en later zien we hem terug als iemand die over zichzelf zegt:


“Set up an urban emancipation programme for the Dutch Government during the eighties and inserted it into a new European Network. Now an independent consultant on regeneration of urban neighbourhoods in Europe.”

 


Van zijn geschriften over stedelijke processen en programma’s heb ik nergens iets kunnen terugvinden. Welke lessen hij getrokken heeft uit de Nieuwmarkttijd valt voor mij niet na te gaan. Ook niet welke kennis hij inmiddels vergaard had of heeft over het onderwerp “stad en land”. Dat hij zeer onbetrouwbaar is heb ik wel de laatste maanden mogen ervaren. Hij strooit rijkelijk met valse beschuldigingen aan mijn adres, schrikt er niet voor terug mijn (vermeende) familie in vieze spelletjes te betrekken. Richting mij is hij een hoogst onoprecht persoon gebleken die me de nodige problemen op internet heeft bezorgd. Hierbij wil ik het laten.
 


 

 
En verder…


Uitgelichte foto: @ Marcel Gauthero – uit: “La ville radieuse – Le Corbusier – bron
Bron kaartje: wonen – TA|BK

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.