Leitkultur

Aryz: Skelet -Severinsviertel – Köln (2013)
Het hoge woord is eruit, klik maar op z’n hoofd…

Schermafdruk 2018-04-22 23.36.19

Balkenende in 2002, Wilders 15 jaar later…

Balkenende roept (…) op tot een Niederländische Leitkultur die zou moeten zijn gebaseerd op het gesundes Volksempfinden. (…) Als één van de fundamenten van een ‘gezonde samenleving’ identificeert Balkenende een ‘eigen cultuur met onderliggende waarden’. Zonder een duidelijke lijst te geven van die waarden en normen (behalve de gemeenplaatsen van openheid en tolerantie), stelt hij dat de Nederlandse samenleving niet goed kan functioneren wanneer er groepen zijn die zich deze ‘basiswaarden’ onvoldoende eigen maken.

(P. van Ham in de Volkskrant)


Hoe is het gesteld met het Polenmeldpunt en de MOE-landers? Juist uit die landen komt heden de grootste steun voor Wilders, van Hongaren en Polen. Zou Wilders weten wat er op Poolse bodem plaatsvond in de jaren veertig van de vorige eeuw en hoe actief Hongaren meewerkten aan de grondige uitvoering van plannen om te komen tot een Leitkultur, een christelijke gebaseerd op eeuwenoud antisemitisme? 

We mogen veronderstellen van niet, want dan zou hij beslist nooit of te nimmer op de idee zijn gekomen om te praten over joods-christelijke waarden en zeker ook niet over islam staat gelijk aan fascisme. Ook zou hij zeker zijn aanhang corrigeren als deze oproept tot verdelging van de moslims, ze te vergassen en om hun heilig boek te verbieden en te verbranden. Dat laatste was uitgerekend zelfs een voorstel van hemzelf. 

De man kent de geschiedenis niet, dat is diep treurig voor iemand die zich politicus waant. Hij kan er dus geen lering uittrekken en een visie ontwikkelen om onheil over mensen te voorkomen. Hij denkt, het is zijn Leitgedanke, dat een bevolking op een bepaald grondgebied dient te bestaan uit een homogeen volk. Hoe definieer je dat volk? 

Toch niet met opgelegde symbolen van een vlag of via het middel van een munt? Dat laatste zou meer dan lachwekkend zijn voor een natie die het historisch gezien moet hebben van handel. Middels een eenheidstaal, het middel bij uitstek om je van anderen te onderscheiden, je suprematie geldend te maken? Engels?

Zou Wilders ooit nagedacht hebben over de economische en sociale gevolgen als zijn voorstellen in de praktijk werden omgezet? Zij houding getuigt van een opvatting als dan zien we wel weer verder, als wij, gemeend is hijzelf, maar kunnen bepalen. De waan van de dag van de Leider, zeg maar. Ze heeft absoluut  niets uitstaande met laissez faire, de ideologie van de “vrije markt”. Zijn optiek maakt ze zelfs onmogelijk en dat voor een handelsnatie.

Zomaar wat gedachten die bij me opkomen bij het aanhoren van een interview met die man, die kennelijk van niets weet, maar o zo graag aan de macht wil komen. Misschien is dat ons geluk, Adolf Hitler had nog enig benul van zaken, werd, net als Mussolini, op handen gedragen door een avant garde die vond dat het anders moest, een ideaal had. We weten hoe het afliep, macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut. 

Wilders weet slechts derderangs figuren, geboren mislukkelingen, halfgaren en smeerlappen aan te spreken, mensen zonder enig intellect en beschaving. Laat die horde zijn werk doen en je weet hoe het afloopt. Met graagte laat Wilders ze nu al hun gang gaan, al jaren. Daaruit moet de conclusie getrokken worden dat dit ook zijn streven is met als doel chaos, moord en doodslag, oorlog. Hoe meer ellende, hoe beter de voedingsbodem voor figuren als Wilders. 

Een gezonde samenleving, zijn streven. Een door en door fascistisch streven.

Luister maar terug…Leitkultur. Lees nog eens dit interview met Wilders in Der Spiegel:

‘Merkel Is Afraid’ 

Dat was dus in 2010…


De tweets van Wilders hou ik keurig bij, hier de laatste stijlbloempjes…

Zeer cruciaal dit, niet zomaar een verspreking. Hij bedoelde nadrukkelijk Fortuyn, het onderwerp was n.l. de LPF en partijdemocratie. Voor de tweede maal liegt de man. Zoals een fascist betaamt legt hij steeds koppelingen tussen zaken die niets met elkaar uitstaande hebben.
 
Uitgelicht: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.