De nuttige klerken brengen ons aan de afgrond

· economie, fascisme, politiek
Authors

 

Femke Halsema – 2010


Ooit zei deze vrouw vanwege het eerste proces tegen Wilders in essentie in deze bewoordingen: “De parlementaire onschendbaarheid moet ook buiten het parlement gelden”. Voor wie het toen nog niet begrepen had waarvoor Femke Halsema stond werd het in een klap duidelijk. Dat ze niet begreep waarvoor ze pleitte maakte haar tot een nuttige klerk voor de fascistische zaak.
 
 
Halsema is een typisch voorbeeld uit domineesland, wij zijn moreel hoogstaand, onze rijkdom hebben we zelf door hard werken verworven, we zijn intelligent en de ander hoeft ons maar te volgen dan komt alles goed. Dapper zijn we ook. kijk maar naar het verzet tegen de moffen. Dat onze joden abtransportiert werden lag niet aan ons. Mensen als Halsema zijn niet te helpen, ze hebben het licht gezien. Vanuit deze verinnerlijkte paternalistische houding doen ze voorstellen niet geremd door enige kennis en historisch besef. 
 
Dankzij een bericht van Olave Basabose kwam ik haar jongste proefballonnetje aan de weet: Nergensland. Om mijn gemoedsrust te bewaren ga ik ‘t niet lezen, de reactie van Basabose is meer dan veelzeggend en zeer waardevol. Cynisch zou je kunnen zeggen, dat heeft die Halsema toch maar weer mooi klaargespeeld dat iemand er zijn energie in wilde steken om haar van repliek te dienen…FEMKE HALSEMA’S BURDEN: DE TYRANNIE VAN MIDDELMAAT

 


Hij besluit:

Halsema zal nooit schrijven dat wij in Europa mogelijk een verantwoordelijkheid hebben jegens de aarde die wij shoppend verstikken, jegens mensen wiens regeringen wij corrumperen en wiens steden we bombarderen, jegens gemeenschappen die we tot de hongersnood veroordelen, jegens gezinnen en jongeren die we in de woestijn en de zeeën laten doodgaan. Echte gerechtigheid is Halsema een brug te ver.Zie ook:

Een open inrichting
Kortom: Foaroan
Import van mensen…
Ze verdedigde het vrije woord, zegt ze… (NRC)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: