Tag archives for Dirk Hartman

Dol en dwaas dat blokken

Weer realiseer ik me hoe de van wraakgevoelens bezeten horde op internet te werk gaat .

Moorden via een vergunning?

Wat moet je met een recidivist, met iemand waarmee je slechts medelijden kunt  hebben, maar die je al meermaals met de dood bedreigd heeft?

Kaas

Waarom ik het laat zien?
Ach, het is een van de vele voorbeelden waarin Tibaert als dader opgevoerd wordt. De meest fameuze blijft @kutje13. Nergens heb ik part nog deel aan.

Mijn huwelijk

We zijn inmiddels 50 jaar getrouwd. The Architecture museum, Frankfurt ‘79-’84. From: Architectural Design part 3-4 1985. bron Gaat dat verder iemand aan? Schorem en ander Krapuul vindt kennelijk van wel. Vijf jaar geleden begon er een kruidenvrouwtje over, al vrij snel nam een liefdevolle haatoma haar stokje over. Ze had een rekening te vereffenen […]

Het laatste woord van een trol

Vergeefs, die boodschap van Eveline. #SS was hem teveel geworden en de trol van Dirk Hartman liet de haatoma, zo genoemd in zijn kring, verweesd achter.

Bewijslast

Een niet zomaar toevallig gekozen foto van een beroemd fotografe… Bettina Rheims – Chambre Close, 1991 bron Een citaat van iemand die ik nogmaals dringend verzoek richting Google actie te ondernemen om mijn blogspots weer vrij te geven voor het publiek. Dan kan iedereen een eigen oordeel vellen over gebeurtenissen die ik classificeer onder de […]

Liegen en bedriegen

Stel je voor, door jou toedoen verdwijnt materiaal waarop je later gaat reageren. Je doet alsof dat rechtstreeks gebeurd is. Degene wiens materiaal weg is kan maanden later hierop nauwelijks meer terdege repliceren, hetzij na veel moeite en zoekwerk. Wat was er precies aan de hand, in welke context vond een en ander plaats, enz. Duidelijk is dan weer wel, dat het verdwijnen van dat materiaal niet toevallig gebeurde, althans een uitvloeisel was van een gelukkige samenloop van omstandigheden waar gebruik, zeg maar gerust misbruik van gemaakt kon worden.

Weghalen

Een betere illustratie van het stuitende van een Bataafse grote bek is niet denkbaar. Een paradevoorbeeld ook van fascistisch gedrag: pure negatie van feitelijkheden, daarvoor in de plaats wordt een eigen werkelijkheid gecreëerd die een ieder als de ware moet aanvaarden. Vandaar ook de copie hier op dit blog, dan valt alles makkelijk te verifiëren, ook in de toekomst, zonder mogelijkheden tot manipulatie.

VOLKSMACHT NEDERLAND

Toch zou ik graag vernemen hoe het is afgelopen met die Volksmacht. Opgegaan in het grote lichaam dat Wilders geschapen heeft? Op internet kan ik niets terugvinden.

Het schouwtoneel van Eveline en Ina – deel 2

Waar te beginnen, vraag ik me nu af nadat ik de afgelopen weken stukje bij beetje de volledige geschiedenis heb vastgelegd van mensen die een loflied zingen op de Bataafse cultuur en geesteshouding.

Het schouwtoneel van Ina en Eveline – deel 1

Aan de touwtjes trekt Dirk Hartman, Volksmacht Nederland, welbekend bij de NVU, PVV, politie, Dion Graus, Henk Bres… Als stinkende Dorpsgek is hij vrouwen zeer ter wille. Dat moest ik indertijd al ervaren bij zijn assistentie van een kruidenvrouwtje. 

Mario (en Tony)…

Is deze wereld nog te redden? Afgaande op de volgende berichten aan mij gericht zou je werkelijk gaan wanhopen. bron Niet iedereen, niet alles is koopwaar. dat maakt schoonheid uit, pure schoonheid. Fascisten trachten alles wat kwetsbaar is te verkrachten tot eigen nut. Ons economisch stelsel geeft hen daartoe de mogelijkheden, vandaar dat kapitalisme en […]

Een fascistisch brouwsel…

WU Junyong bron En dat zeg jij, Sjoerd, die in je stuk over het al dan niet gebruik van de term Daesh of IS een stukje overschrijft uit The Guardian zonder bronvermelding? Daech of Daesh? Doet er niet toe. Wel plagiaat, door n.b. de ombudsman van de NRC. Sinds Birgit Donker moest wijken bij de komst van Derk […]

Vijanden van de kip

Rechtschapen lieden laten het kwaad langs zich afglijden, op hen heeft het geen vat. Ze weten haarfijn wie deugt en wie niet. Hun oordelen lijken van een onfeilbaar gehalte.

Ter verantwoording roepen

Op misleiden, haat verspreiden, een hetze voeren tegen personen of een bevolkingsgroep bestaan toch sancties?

Bezopen…

Maastricht – Café aan de Boschstraat, omstreeks 1910 Gif, puur gif is het, alcohol. Onze civilisatie is ervan doordrenkt. Daarom wordt deze cultuur waarschijnlijk als vrij, losbandig, beschouwd. Met alcohol in je lichaam durf je meer, gaan remmen los en bevrijd je je van conventies. Tibaert is een waar exempel in deze, dat constateerden diverse […]

Brandstichten

Psychopaten moet je opsluiten, alcoholisten behandelen en misdadigers bestraffen. Overzichtelijk toch?

Waar het hart van vol is…

Een onschuldige en sympathieke homoseksueel, niet mijn woorden, verwijst naar een ouder stukje over de seksuele geaardheid van Tibaert. Materiaal dat bij Sjaakie, Huib en Eveline bekend was. Schunnig materiaal.

Gelovigen die in de duisternis dwalen

Zijn finest hour beleefde neef André in 2013 toen hij als informant mocht optreden over mijn familie. Hij kon zijn haat en valsheid de vrije loop laten. Dirk (Dick) Hartman, Eveline van Donkelaar, Jacqueline Wouters e.a. vonden het prachtig wat hij te melden had.  André de Raaij keek toe.

Alle geweld komt van boven

Er gebeurt veel rottigheid, huiselijk geweld tegen vrouwen en kinderen bijvoorbeeld. Uit directe bron weet ik dat je dan als agent stalen zenuwen moet hebben. Of denk eens aan moord en doodslag of verkeersongelukken. Er zijn vele situaties denkbaar waarbij je diep respect voor deze mensen kunt en zelfs moet hebben.

Afmaken die hap

Gisteren werd een politieke moord herdacht in Nederland. Het was de aanleiding tot dit stukje. Geloof me, moord kun je ook plegen zonder fysiek geweld.