Anoniem…

Wake up
Kreten als o my god slaak ik niet en toch viel dit te lezen. Dergelijke “grappen” ontdek je veel te laat. De dader ligt dan al lang en breed op het kerkhof.


Nog steeds niet ben ik erachter wie hier valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Mijn vermoedens gaan richting een van de deelnemers aan het vroegere NRC forum, onder talloze fake namen actief dankzij de welwillende medewerking van moderator Steven de Jong. Ach, de NRC… Ook om die reden hieronder een volledige kopie van een voor mij onbekend weblog, “auteursrecht” of niet. Over “verwildering” gesproken… 

Te constateren valt ook dat ik sinds juli vorig jaar op antwoord wacht. Wie gaat schuil achter dit weblog?


De verwildering van Nederland

EEN WOLF KOMT ALTIJD IN SCHAAPSKLEREN
DE TOTALITAIRE TREKKEN VAN DE PVV

Posted on November 7, 2011

De PVV vertoont met een zekere regelmaat haar totalitaire trekken. Extra pijnlijk zijn deze trekken op het gebied van de vrijheid van meningsuiting. Als het puntje bij paaltje komt geldt vrijheid van meninguiting namelijk alleen maar voor de PVV zelf. Tegenstanders worden bestreden en geprobeerd de mond te snoeren. Zoals een echte wolf in schaapskleren betaamd heeft de PVV het woord “vrijheid” in haar partijnaam opgenomen. De opname van het woord “vrijheid” in de naam van een partij die een bepaald geloof het liefste zou willen verbieden is natuurlijk in beginsel absurdistisch, maar het past uitstekend bij het totalitaire karakter van de PVV.  Totalitaire groeperingen en landen spelen historisch gezien altijd al graag het kinderspelletje ‘de omgekeerde wereld’. Denk maar aan het communistische Oost-Duitsland, de DDR (Duitse Democratische Republiek) waar niets democratisch te vinden was of het totalitaire Noord Korea (Democratische Volksrepubliek Korea), dat het meest repressieve land ter wereld is. Hier wordt uitgegaan van het principe van de wolf in schaapskleren. De naam “Partij Voor de Vrijheid, behalve voor Moslims/Immigranten/Links&andere anders Denkende Mensen” (PVVbvMILaaDM) zou natuurlijk heel wat minder goed verkopen. De naam PVV geeft mensen de mogelijkheid om te ontkennen dat ze op een negatieve racistische partij stemmen; “Partij voor de Vrijheid” het bekt lekker.
De laatste weken zijn er een aantal erg zorgelijke voorbeelden van de willekeur van de vrijheid waar de PVV voor staat. Kamervragen over “SP-financier” en NRC aandeelhouder Derk Sauer (zie bij monitor het de link naar: PVV haat NRC) & Kamervragen over de mogelijkheid van intrekking van subsidie bij het Nexus-instituut (Zie PVV wil ingrijpen in vrijheid van meningsuiting & PVV wil ingrijpen in vrijheid van meningsuiting 2) naar aanleiding van kritiek op de PVV laten zien hoe willekeurig de “vrijheid” van de PVV is. Het laat weinig twijfel over de toekomst van dissidente stemmen mocht de PVV ooit de machtsbasis hebben om deze te elimineren.
Om te beginnen met de vragen over “SP-Financier” Sauer (de beste man bleek overigens helemaal geen “SP-Financier”, maar dit maakt de PVV uiteraard niets uit). De PVV vraagt de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap het volgende:

  1. Was u ervan op de hoogte dat SP-financier Derk Sauer maar liefst 9 procent van NRC Handelsblad in bezit blijkt te hebben?
  2. Acht u de kans aanwezig dat NRC Handelsblad nog verder links georiënteerd raakt, bijvoorbeeld doordat NRC-journalisten in het gevlei willen komen bij hun radicaal-linkse eigenaar?
  3. Deelt u de mening dat u als minister dient toe te zien op een scheiding tussen eigendom en redactie bij dagbladen?
  4. Deelt u een gevoel van verlies dat het eens zo trotse conservatief-liberale avondblad is verworden tot een politiek-correct blad dat een lofzang brengt op de multiculturele samenleving, het EU-nationalisme, de «arabische lente», de strijd tegen Israel, de kunstsubsidies en dat, behoudens een enkele uitzondering, alleen maar extreem-linkse columnisten heeft?

Wat wil de PVV hier bereiken? De PVV wil allereerst natuurlijk het NRC, als stevige PVV criticus, wegzetten als extreem links. Net zo goed als zij mij waarschijnlijk als ‘links’/’allochtonen knuffelaar’/’elitair’/’haatzaaier’/’theedrinker’ zouden brandmerken.
Dit is een wijze les, les nummer 1, voor iedereen met totalitaire ambities: Kies uw vijand, brandmerk hem met iets en blijf dit herhalen. Er is geen noodzaak om inhoudelijk te argumenteren, aanklagen is beter. Het liefst haalt u er ook een complottheorie bij.
Daarnaast wordt er nog even gefulmineerd tegen het ‘politiek correcte’ blad, want ach ja iedereen met een andere mening dan de PVV over “de multiculturele samenleving, het EU-nationalisme, de «arabische lente», de strijd tegen Israel, de kunstsubsidies” heeft deze mening alleen maar omdat dat ‘politiek correct’ is. Die andere mening kan natuurlijk niet voortkomen uit andere waarden of ideeën, want de PVV zegt wat IEDEREEN diep in zijn hart vindt.
Dit is Les nummer 2: Als totalitair spreek je altijd voor het hele land, iedereen is het met je eens, een andere mening komt voort uit een voorlopig gebrek aan inzicht, maar wacht maar dit inzicht zal nog wel komen, in een heropvoedingskamp.
Tenslotte wijst de PVV de Minister op het volgens de PVV noodzakelijk toezicht van de staat op de media: De minister moet volgens de PVV toezien op de scheiding van redactie en eigendom.
Les nummer 3: Gij zult de media onder controle houden. Vrijheid van meninguiting geldt alleen voor jezelf, want dissidenten zijn gevaarlijk.

Dat de PVV tegenstanders de mond wil snoeren en de vrijheid van meningsuiting wil beknoppen blijkt nog het beste uit de Kamervragen van Driessen, Bosma & Beertema over het Nexus intituut. De directeur van dit instituut gaat regelmatig tegen de PVV te keer. Het Nexus Instituut beschrijft zichzelf alsvolgt:
“Als culturele denktank beoogt Nexus een stijl van kwaliteit, eruditie en tolerantie, om op die wijze een contrapunt te zijn voor kleinheid van geest, verzuiling en nationalisme, de troosteloosheid van het niets weten en het fanatisme van het enig weten. Nexus wil zich op deze wijze scharen in de Europese humanistische traditie”. Ziehier de aartsvijand van de PVV.
Voor Europa en tolerantie, tegen kleinheid van geest, verzuiling en nationalisme, volgens de PVV ongetwijfeld een elitaire linkse kliek. Hier hebben we de andere kant van het brede spectrum van meningen. Hier hebben we een instituut dat voor alles is waar de PVV tegen is. Hier hebben we kortom een tegenovergestelde mening, die de PVV absoluut niet aanstaat. De directeur is een tegenstander en noemt de PVV onder andere fascistisch, de PVV is niet blij, dus wat doe je dan? Je vraagt de minister of zij ook vindt dat dit instituut met een andere mening ontdaan moet worden van subsidie. Vrijheid van meninguiting geldt immers alleen maar voor de PVV en zeker niet voor gesubsidieerde instellingen. Kortom als de PVV aan de macht komt moet iedere ambtenaar met een andere mening vrezen voor zijn baan en voor zijn toekomst. De PVV duldt geen andere meningen. Hier volgen de vragen (Zie voor alle vragen + antwoorden PVV wil ingrijpen in vrijheid van meningsuiting & PVV wil ingrijpen in vrijheid van meningsuiting 2):

  1. Deelt u de mening dat de directeur van het Nexus Instituut, die zegt dat de Partij voor de Vrijheid fascistisch is en de bijl wil zetten aan de wortel van de democratie, niet goed snik is? Zo nee, waarom niet?
  2. Deelt u de mening dat zolang deze directeur van het Nexus Instituut is dit clubje beter geen subsidie kan krijgen? Bent u bereid bij de provincie Noord-Brabant aan te dringen op een subsidiestop? Zo nee, waarom niet?
  3.  Deelt u de mening dat het voor het aanzien van de Sociaal Economische Raad (SER) beter zou zijn als haar voorzitter niet in de Raad van Toezicht van het Nexus Instituut zou zitten, zolang de directeur van het Nexus Instituut op welke manier dan ook bij dat subsidieclubje betrokken is?2 Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat wetenschappelijke fraude de fundamenten aantast van het aanzien van de universiteiten in Nederland en dus nooit onbestraft mag blijven? Bent u bereid de subsidie aan het Nexus Instituut per onmiddellijk te staken?

Kortom de PVV vraagt de minister letterlijk om in te grijpen in de vrijheid van meningsuiting…… Een Wolf komt altijd in Schaapskleren.


12 THOUGHTS ON “EEN WOLF KOMT ALTIJD IN SCHAAPSKLEREN
DE TOTALITAIRE TREKKEN VAN DE PVV”


Ant23 on November 8, 2011 at 11:03 pm
Inderdaad zijn dit wel zaken die je aan het denken zetten. Ongelooflijk waarom wordt hier niet meer aandacht aan besteed vraag k me dan af…

Penney on November 9, 2011 at 2:05 am
Book marked, I enjoy your site! :)

Joepie Meloenie on November 9, 2011 at 10:38 pm
jullie zien het goed. Er kan niet genoeg geschreven worden om ‘het volk’ duidelijk te maken dat de PVV een walgelijke verzameling mensen is. Ook de opzet van de ‘partij’ is natuurlijk totalitair. Het vervelende is, dat er een te grote groep mensen is, die de PVV niet kan of wil doorzien, die volharden in hun domheid. Voor die groep mensen, moet een keiharde eye-opener komen op het level dat ze wel snappen. Dus Wilders is tegen buitenlanders in NL maar heeft zelf een importbruid. Hij verstopt zijn Indonesische herkomst achter die scheerkwast. Hoogst wonderlijk. Ook lijkt de angst van zijn oma die voor Indonesische begrippen het verkeerde geloof had, bij hem er in geprogrammeerd te zijn. Zijn er mensen die dit soort psychische aspecten beschouwen en hem daar zo mogelijk mee voor gek zetten? Dat is namelijk wat ‘het volk’ misschien wel zou snappen. PVV: Levels Below Bokito!

Masa on March 15, 2014 at 2:51 am
well it’s finally . At least the wetisbe. I don’t know about the actual tv news.There’s no mention of the earlier banning or the role Ahmed had in that. Also, apparently his presence will cause “hatred”… Ahmed doesn’t actually define who will be hating whom, but the threats are all in there.They’re going to show the film whether or not Wilders can make it.

Alfons Scaf on November 10, 2011 at 12:45 pm
OMG wat staan sommige mensen toch ver buiten de realiteit. Wilders neemt het zelfs op voor mensen (psychopaten) die hem durven te vergelijken met Adolf Hitler. En hij nam het op voor Tofik Dibi die 2 jaar geleden met een bord op straat liep waarop stond “wilders is een gevaar voor de samenleving” …. Als er 1 iemand voor de vrijheid van meningsuiting staat is het wel Geert Wilders. Hier kunnen de linkse, geweldadige psychopaten niet over mee praten want die vervolgen liever iemand met een andere mening of nog erger: zij vermoorden hem.

whatsapp on November 10, 2011 at 2:44 pm
Alfons Scaf. Zienhier links en een complot. Je bent al goed op weg. Welke psychopaten bedoel je?
Daarnaast kan je mij toch moeilijk verkopen dat Geert Wilders die de Islam wilt uitbannen de vrijheid van meningsuiting voorstaat. Of is een geloof geen mening?

Ko on November 13, 2011 at 11:14 pm
De PVV is gewoon een fasistische partij. Waarom durft niemand dat te zeggen. Geertd vertegenwoordigd 1,5 mio mensen, zegt hij. Er zijn 17 mio Nederlanders. Dus hij vertegenwoordigd circa 8% van de Nederlanders. Waar hebben we het over! Negeren die man.
In de jaren 30 van de vorige eeuw dachten Duitsers ook dat ze een minimale minderheid z’n gang moesten laten gaan. Gewoon negeren. Geen woord meer aan besteden. Dus geen cordon santitaire. Gewoon genegeren.

Turiddu on November 14, 2011 at 12:49 pm
‘Vertoond’ moet met een t.

admin on November 14, 2011 at 2:35 pm
@ turiddu
Dank je wel d/t is niet mijn sterkste punt.

ConcernedCitizen on November 19, 2011 at 10:16 am
Ik heb bij de laatste verkiezingen PVV gestemd omdat ik ze een kans wilde geven en Wilders op dat moment vervolgt werd (iets wat in mijn ogen nog steeds een politiek proces is). Maar ik denk dat de PVV een bijzonder gevaarlijke partij is. Niet vanwege zijn anti-Islam standpunten (waar ik me nog steeds goed in kan vinden) maar vanwege zijn anti-democratische retoriek, het breken van talrijke verkiezingensbeloften. de steun vanuit en AAN de VS (neoconservatieven) en Israël (zionisten — en in beide gevallen aan en hun ronduit misdadige beleid ) en het feit dat de PVV nu ook al een aanval wil uitvoeren op onze grondwet (vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers etc.).
Ik vraag me soms wel eens af waar Wilders’ ware loyaliteiten liggen ? Want ze liggen in elk geval niet bij “Henk en Ingrid”, Nederland en zijn grondwet.

Rena on October 7, 2013 at 7:56 pm
Goede site, net ontdekt. Bovenstaand stuk over het totalitaire karakter van de PVV klopt precies. Onder de dekmantel van de vrijheid (van meningsuiting) gaat de PVV elk debat uit de weg, en speelt bij eventuele kritiek meteen op de man, niet op het argument. Haatzaaien als hoofdbezigheid. Deze benadering vind ik soms ook aardig verwoord bij http://stophetgevaarwilders.blogspot.nl/, hoe ongenuanceerd ze daar af en toe ook kunnen zijn. Aardig om eens te kijken wat Hannah Ahrendt zei over het totalitarisme.

Tibaert on July 7, 2014 at 1:17 am
Onder het artikel tref ik een reactie aan met mijn naam ondertekend. Valt na te gaan wie de dader is van deze valsheid in geschrifte?
Update 18 juni 2015


Uitgelichte foto: bron

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.