De ondergang van België staat vast

 

Bosma: Heim ins Reich?
 


Zegt U het “Hollandplan” iets? Wel eens van Westforschung (een van de vele continuïteiten in het naoorlogse Duitsland) gehoord? Het was een plan, door SS wetenschappers ontworpen, om te komen tot één Groot Nederland. Wallonië met zʼn Franstalige bevolking, daar kon men niets mee. Wel met de kolen-en staalindustrie. Ontmantelen die zaak en verplaatsen ten noorden van het Albertkanaal. En de bevolking: Zwangsumsiedlung. Het gebied kon dan na de gewonnen oorlog gebruikt worden als buffer tegen een, wie weet, revanchistisch Frankrijk ter bescherming van het Groot Duitse Rijk. Het treft dat, na bijna anderhalve eeuw de motor van België te zijn geweest, Wallonië vanaf de zestiger jaren in een diepe crisis gestort wordt. Fluks een taalgrens getrokken, het Vlaamse nationalisme heeft altijd al leentjebuur gespeeld bij de Duitse Kulturraumforschung, en de eerste stap was gezet. Langzaam maar zeker zakt België in het Vlaams nationalistische moeras weg. Voor de aanhangers van de Groot-Nederlandse gedachte blijft een probleem te overwinnen, het Vlaams nationalisme is even wars van Wallonië als van Nederland. Waarschijnlijk is de aversie t.o.v. Nederland nog vele malen groter dan die t.o.v. Wallonië.

Opvallend is dan ook dat juist Wilders c.s. met een Groot Nederlandse gedachte komen die volledig in overeenstemming is met de oude Nazi-plannen. Toeval of niet? Stuitend, dat zeker, Weet u, mijn achtertuin grenst bijna aan Wallonië, en dagelijks kan ik de gevolgen en de ellende waarnemen van de inlijving door een Hollandse generaal van Maastricht bij Nederland, later gevolgd door de carboonkolonisatie en nu de unikolonisatie. Daarom ben ik zo allergisch voor grenzen en kolonisatie, zowel bij mijn eigen voordeur als in de vreemde, bijvoorbeeld in Palestina. Wie weet heeft dat toch een beetje met een open, kritische geest te maken. Ook daar laat ik me niet op voorstaan. 

Wilt u het een en ander verifiëren aan de bron, die van Wilders? Dat kan! En welke naam duikt op? Bosma, een historicus van groot formaat, blijkt. De redacteur van dienst had even niet opgelet zullen we maar denken. Vermakelijk is het wel, het lijkt op, ja waar op?

Zie hier het “opiniestuk” van de heren Wilders en Bosma in de NRC van 7 juli 2008 (gewijzigd 31 juli 2008):


Nederland en Vlaanderen horen bij elkaar

Met de dag lopen de spanningen in België op. De politieke crisis gaat zich deze zomer naar een hoogtepunt bewegen. Minister-president Leterme (CD & V) kan geen oplossing vinden voor de hete hangijzers die zijn positie onmogelijk maken.

Nederland moet nu goed opletten, want met de kunstmatige staat aan onze zuidgrens is het snel gedaan. Het kan lang duren of kort, maar de staat België loopt op zijn laatste benen. En dat betekent een enorme kans om te komen tot de unie van het onafhankelijke Vlaanderen met Nederland.

Vlaanderen en Nederland hebben een gezamenlijke geschiedenis. Slechts zelden was er sprake van een staatkundige eenheid, maar door de eeuwen heen is er altijd een sterke lotsverbondenheid geweest.

De Opstand tegen de Spanjaarden speelde zich voor een belangrijk deel af in de Zuidelijke Nederlanden. De Beeldenstorm begon in Vlaanderen (1566). Willem de Zwijger was gouverneur van Antwerpen. Sommige historici zien de slag die de Geuzen leverden bij Oosterweel in Vlaanderen (1567) als het begin van de Tachtigjarige Oorlog. In Brussel werden de graven van Horne en Egmont onthoofd (1568). Bij de Pacificatie van Gent (1576) werden de afspraken gemaakt om samen te werken tegen de Spanjaarden. In Brussel werd Willem de Zwijger ingehaald als een held (1577). Hij weigerde aanvankelijk (1579) de Unie van Utrecht te tekenen omdat daarmee de Zuidelijke Nederlanden werden opgegeven. In die amputatie had hij geen zin. Het graafschap Vlaanderen tekende mede de Acte van Verlatinghe (1581), in zekere zin onze onafhankelijkheidsverklaring.

De geuzenvlag (oranje-blanje-blue) stond voor de vrijheid en de eenheid van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Maar het werd uiteindelijk de vlag van de Republiek, die alleen het Noorden besloeg.

Toen het zuiden in Spaanse handen bleef, werden Gent en Brugge spooksteden. Antwerpen stortte in elkaar. Vele honderdduizenden vluchtten naar de Noordelijke Nederlanden. Daar vonden zij wel de vrijheid die er in bezet Vlaanderen niet meer was. De Noordelijke Nederlanden profiteerde van deze enorme braindrain en begon aan haar Gouden Eeuw.

De Vlaamse Leeuw brult sindsdien in eenzaamheid.

Van 1815 tot 1830 was er een korte hereniging. De afscheiding van het gedrocht België was een historische blunder, verzonnen door buitenlandse diplomaten. België bestaat alleen als product van de elite. De Waalse politicus Jules Destree zei in 1912 tegen de koning: „Sire, il n’y a pas de Belges.” Uiteraard waren deze woorden in het Frans; het koningshuis spreekt Frans.

Toen minister-president Leterme vorig jaar gevraagd werd eens het Belgische volkslied te zingen, zette hij de Marseillaise in. Zelfs de premier deelt niet in de symbolen van België.

De Belgische staat voerde vanaf zijn oprichting zware aanvallen uit op het Nederlandstalige karakter van Vlaanderen. Brussel, de historische hoofdstad van de Nederlanden, werd verfranst. De Vlaamse soldaten in de Eerste Wereldoorlog kregen hun bevelen in het Frans en stierven een zinloze dood.

Onderwijs in het Nederlands was verboden. In ziekenhuizen wilden de Franstalige doktoren niet luisteren naar klachten uitgesproken in een minderwaardige boerentaal.

Allemaal tevergeefs blijkt nu; Vlaanderen werd niet alleen een van de rijkste regio’s van Europa, maar bleef trouw aan haar eigen taal. Alleen al om die reden verdient Vlaanderen de achting van elke Nederlander.

De grens tussen Nederland en België is een kunstmatige grens. De verschillen tussen een Duitser uit Hamburg en een Duitser uit München zijn een stuk groter dan de verschillen tussen iemand uit Gent en iemand uit Groningen.

Er zijn tal van voordelen van de komende hereniging. Het samenkomen leidt tot een gezamenlijk BNP dat groter is dan dat van India of Rusland. De unie wordt in één klap een economische én politieke grootmacht. De herenigde zeventien provinciën (23 miljoen inwoners) vormen meteen een serieuze speler op het wereldtoneel.

Geen wonder dat twee van de drie Nederlanders zelfs een complete fusie willen tussen Vlaanderen en Nederland. In onze harten zijn we nooit gescheiden. We horen bij elkaar.

De komende ondergang van België biedt nieuwe mogelijkheden voor een oud ideaal. De zinloze verstrooiing kan beëindigd worden. Het wordt tijd leiderschap te tonen om de historische fouten alsnog recht te zetten. Nu is het moment. Een aantal referenda moet uitkomst bieden over hoever we die unie willen laten gaan. Een voorzichtige LAT-relatie of een huwelijk in gemeenschap van goederen? Eén staatshoofd? Dezelfde wetten? Of een losse confederatie? Het antwoord moet komen van ons volk – aan beide zijden van de grens. De hereniging moet gedragen worden door de bevolking en daarom zijn volksraadplegingen cruciaal. De hereniging mag niet, zoals België, een eliteproject zijn. En het kan niet zo zijn dat Nederland Vlaanderen inlijft.

De Noordelijke Nederlanden en de Zuidelijke Nederlanden hebben een gezamenlijke geschiedenis. Binnenkort gaat blijken dat we ook een gezamenlijke toekomst hebben. Nederland moet de Vlaamse Leeuw aan de borst drukken. En zeggen: welkom thuis, we zijn je nooit vergeten.

 


De ondergang van België staat vast. Zoals het past binnen deze historische continuïteit vallen ook hier de Walen buiten de boot. Boeten moeten ze voor hetgeen ze de Vlamingen hebben aangedaan. En dan dat Frans. Die taal hoef je tegenwoordig niet meer te beheersen, de Anglofiele gekte heeft overal toegeslagen. Maar wie waren dat, die zo nodig Frans moesten en wilden spreken? Toch niet die Walen? Die spraken en spreken Waals… En dan dat Nederlands in Vlaanderen? M’n goeie God, nu niet een culturele overheersing door eigen mensen in een andere taal, maar door buitenlanders, die een verwante taal spreken. Weten Wilders en Bosma veel. Twee op de drie Nederlanders willen een verenigd koninkrijk van Nederland en Vlaanderen onder Oranje. Ja, wacht even, die Vlamingen zijn gek, denk maar eens aan de Westerschelde. Twee op de drie? Uit de dikke duim gezogen, zeker!

Slechts een regio zou baat hebben bij aansluiting bij België, Zuid-Limburg. Beter nog, bij een vereend Europa. Daar zijn de twee heren nou weer mordicus tegen. Onze grenzen zijn heilig, in hun ogen, xenofoob als ze zijn. De idealen van deze twee zijn onmiskenbaar van fascistische snit: “ons volk aan beide zijden van de grens”. De idioterie, die deze heren poneren weerleggen is onbegonnen werk. Waarom? Omdat ze uitgaat van een zelf geschapen historisch beeld, dat met de werkelijkheid niets van doen heeft. Een kunstmatige grens? Welke zijn niet kunstmatig, die taalgrens soms? Lees het epistel nog maar eens door en vraag u bij elke zin af wat staat er nu werkelijk, waar is het op gebaseerd, hebben deze lieden ergens notie van, behalve van grootmachtswaan?


Voor verder commentaar zie de “syllabus erratum” van Marnix Beyen in De Morgen, d.d. 9-7-2008:
De wankele basis van Groot-Nederland – De Gedachte – De Morgen.

oorspronkelijk blog: Het historisch besef

 


2 gedachten over “De ondergang van België staat vast

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.