Het superieure wezen vrouw…

Rudolf Koppitz
Een artikel over feminisme dat boordevol staat met onzinnige aannames. Onderbouwd wordt er niets. De toon wordt meteen al gezet door formuleringen als DE man, DE vrouw, volmaaktheid. Ze hoeven voor schrijfster verder geen enkele uitleg meer. Ook het testosteron sprookje komt weer op de proppen.

Wordt met dergelijke pamfletjes de feministisch zaak gediend? Verre van.

Het pamflet werd me voor commentaar indertijd aangeboden door de schrijfster na kritiek op een ander stukje, geheel van eigen hand over feminisme, dat ik toonde in relatie met een lezing over de vrouwenemancipatie. Dit heb ik vervolgens opgeslagen op mijn (archief-)weblog en dat mocht niet van Ina. Ze ging klagen bij Google, weg alle weblogs.

Of vrouwen macht hebben, daar sta je dan als man. Een onnozel stukje waar je geen tijd aan wilde verdoen zorgt ervoor dat al je spullen op internet verdwijnen. Nee, onderschat die vrouwen niet, ze zijn uitgekookt en gehaaid, soms.

Hieronder volgt een overname van dat bewuste bericht dat inmiddels prijkt op het weblog van Eveline van Donkelaar, waar het nog voor mij te lezen valt. Dijstelberge wilde immers een analyse? Rechtstreekse toegang tot haar weblog werd me volgend op haar actie via Google ogenblikkelijk ontzegd, dus moest het via een omweg. Voor mij ligt nu  wel de conclusie voor de hand dat ze het niet aandurft om met een man in discussie gaan, die in de materie thuis is. Met mij beperkt ze haar dialoog door regelmatig een telraam tevoorschijn te halen en te piepen over een auteursrechtenschendertje. Voor haar zal deze wijze van handelen en uitdrukken gelden als een teken van geëmancipeerd zijn, vermoed ik zo.

Wel aardig is dat ze iemand, die in de Balie kritiek uitte op de vrouwenbeweging door haar werd weggezet als zionist. Haar manier om zich minachtend over die man uit te laten en om nergens op hoeven in te gaan. Zou Eveline van Donkelaar, die het zionisme als het ware heil voor joden ziet, daar geen aanstoot aan hebben genomen?

Ach, mensen die het ontbreekt aan een oprechte instelling kunnen met alles en iedereen uit de voeten, als het maar in hun kraam past. Intellectuele integriteit is voor hen te hoog gegrepen, laat staan of ze daar ooit van gehoord hebben.

 


“Feminisme 3.0”

De vrouw is de bron van nieuw leven. De vrouw is in heel haar wezen gericht op dit nieuwe leven. In het nieuwe leven leeft zij voort. In haar maandelijkse cyclus ervaart zij de kringloop van het bestaan. Een aaneenschakeling van sterven en opnieuw beginnen. De vrouw is volmaakt, haar volmaaktheid ligt in haar schoot.

De man mist dit inzicht, voor hem bestaat er alleen begin en eind. Het sterven is voor hem definitief. De rol van de man in de creatie van het nieuwe leven is miniem en bovendien afhankelijke van de gewilligheid van de vrouw. In het besef van zijn onvolmaakte lichaam, zijn eindigheid en zijn angst voor de superioriteit van de vrouw, wil hij de vrouw bezitten.Hij ontneemt haar de Rede om haar ongeschikt te maken voor de actieve buitenwereld. Het domein waar hij verovert, heerst, produceert en verhandelt.Hij sluit haar, met de door hem geminachte kwaliteiten, op als dochter, echtgenote en moeder, in een passieve binnenwereld.

Hij betitelt de vrouw die zich hieraan niet wil conformeren als heks of hoer. Rijp om in de buitenwereld verketterd of verhandeld te worden.
De door een overdosis testosteron in het embryonale stadium ontstane man laat zich in zijn geldingsdrang leiden door zijn onbeheersbare libido. Zijn libido legitimeert zijn drang tot overmeesteren en beheersen. Voor de man is dit de enige manier om tot zelfrealisatie te komen, om de minachting voor zijn onvolmaaktheid te verdrijven.

 Sommige delen laat ik weg, niet om censuur te plegen maar om de te verwachten censuur te voorkomen. We gaan verder in de vorm van een samenvatting.


Dat de libido zijn drijfveer is, is te zien aan de fallussymbolen die de man, om zijn grootsheid in de buitenwereld te adverteren, creëert.Maar het toont zich ook in zijn krachtmetingen in de op de ronde vorm van het vrouwelijke geslachtsdeel gelijkende arena’s, waar hij moet bewijzen de sterkste te zijn. De strijd der gladiatoren is niets meer dan een verbeelding van de strijd van een zaadcel in de vagina.

 

De man wordt het meest getroffen door de afwijzing. De weigering dwarsboomt zijn drang tot vervolmaking. De man wordt weerhouden van zijn repeterende poging om te overmeesteren van wat hij nooit zal bezitten. Deze is een dubbele frustratie, maakt hem machteloos en bang. De angst voor ontmaskering drijft hem tot woede en waanzin, zet hem aan tot moord en verkrachting, maakt hem redeloos.

 Na wat gewauwel over feminisme komt de slotconclusie:


De opéénvolgende feministische golven hebben ertoe geleid, dat mannen mondjesmaat vrouwen toegang hebben gegeven tot de buitenwereld. Zij mag binnen de door de man gestelde kaders een bijdrage leveren aan zijn creaties. De hiaten die hierdoor in de binnenwereld ontstaan, worden niet opgevuld door een zich uit de buitenwereld terugtrekkende man. De man houdt zich nog steeds verre van deze minderwaardige en hem onwaardige taken. Hij trekt de behoefte aan zorg naar de buitenwereld en laat de markt de hiaten opvullen.Alleen voor vrouwen die een zelfde minachting ontwikkelen voor de binnenwereld gaan de deuren naar het Walhalla van de man op een kier. Slechts op een kier, want zij blijven een inbreuk op en dreiging voor het ‘Old Boys’ netwerk.

 

Wanneer de vrouw echter kiest voor een evenwicht tussen haar aanwezigheid in de binnen- en buitenwereld wordt haar participatie als onvolwaardig beschouwd en haar, onder het mom van ‘vrouwen willen niet’, de volledige toegang ontzegt. Deze diep gewortelde cultuur komt steeds meer onder druk te staan. Vrouwen willen op hun manier aan de buitenwereld deelnemen en weigeren steeds vaker het mannelijke keurslijf aan te trekken.De strijd voor vrouwen om erkenning van hun eigenheid wordt door velen afgedaan als een luxe probleem. Voor de wet zijn vrouwen gelijk en dienen zij zich op deze gelijke voet in de buitenwereld te bewegen. Daarmee lijkt de kous af.Maar hierin vergist men zich. Vrouwen laten zich niet meer aan de kant schuiven en drukken in toenemende mate hun stempel op de buitenwereld. Zij presteren beter dan mannen, zijn minder crimineel, vertonen amper hanengedrag en hebben als baas ook veel minder de neiging tot ongewenste intimiteiten. Veranderingen zijn onontkoombaar en de gegronde angst van de man, de ontmaskering van zijn onvolmaaktheid, wordt langzamerhand werkelijkheid.

 

geïnspireerd door:Valerie Solanas SCUM manifesto.
©10 april 2008 Ina DijstelbergeOvergenomen met toestemming van de auteur
Meer op de site van Ina http://www.anderbenik.nl/
Aldus @gavimensch – Eveline van Donkelaar.Hoe kan het toch dat mensen met de al eeuwen durende ervaring van kapitalisme, nationalisme en fascisme dergelijke nonsens uitslaan? Hebben ze nooit de feitelijke betekenis leren kennen van economie en ecologie? Kennen ze slechts een zijde van de medaille? Hier worden toch zaken gesteld waarbij je verstand stil staat en toch wordt het als zoete koek geslikt zo’n bespottelijk, maar o zo gevaarlijk pamfletje. DE man, DE vrouw, het lijkt letterlijk ontleend aan een fascistisch draaiboek, de jood, de neger, de katholiek…

Met dit soort feminisme komen van de regen in de drup. Analyseren, zegt die juffrouw. Ik zou haar de goede raad willen geven, doe eens een poging. Daar word je beter van, maar ik vrees dat het voor haar al veel te laat is, gezien haar capriolen en uitspraken jegens mij, hier terug te lezen. Wat n.l. mij frappeert bij haar handelen en uitspraken is dat ze steeds reageert in de geest van dit pamfletje, dat is het verontrustende aan haar gedrag. Zou ze het beseffen?

Nogmaals, dit stukje werd me door Dijstelberge aangeboden ter recensie. Ze creëerde hiermee een voorwendsel om mijn weblog te doen verdwijnen. Een ander motief kan ik, zelfs na een jaar, niet zien.

Rooie Ina, een van de getrouwen in het Krapuulkringetje. André, Laurent, Jeroen, Pyt, Huib… Een stelletje miserabelen, allen man. Hun prestaties? Nauwelijks van enige relevantie, getuige hun bijdragen op internet. En die van Ina? Zo mogelijk nog minder. Of gaat ze die kerels ontmaskeren? Tja, vrouwen…Update 4 augustus 2016

Foto: Rudolf Koppitz

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.