Als de zigeuners komen

· cultuur, fascisme, geschiedenis
Authors

Schermafdruk 2015-08-26 05.13.51Er zijn kwesties waarvan je schrikt en die je kwaad en verdrietig maken. Zigeuners… Ik zeg bewust niet Sinti en Roma.

Op velerlei gronden valt aannemelijk te maken dat het fascistisch beleid van de nazi’s na de oorlog ongebroken voortgezet werd. Een van de meest schrijnende voorbeelden is wel hoe met zigeuners omgesprongen werd in dit land. Discriminatie en inperking van hun vrijheid was er steeds en werd voor het eerst honderd jaar geleden vastgelegd in de Wet op woonwagens en woonschepen uit 1918. Ruim 20 jaar later, meteen bij het begin van de bezetting werd gepleit voor het doen verdwijnen van woonwagens, niet door de Duitsers, maar door de directeur van het Maatschappelijk Hulpbetoon in Utrecht. In dit land, het enige door de mens geschapene, dient alles een juiste te bepalen plaats en bestemming te hebben. Dat is voortdurend de onderliggende gedachte en die kwam in mei 1940 meteen aan de oppervlakte.

Het voorwerk leidde bijna tot een optimaal resultaat, praktisch de gehele zigeunerpopulatie in Nederland werd bij een razzia in mei ’44 opgepakt en op transport gesteld naar Auschwitz. Van de 245 keerden er 30 terug. Samen met andere woonwagenbewoners werd hun vervolgens de vrijheid tot trekken ontnomen en werden ze geconcentreerd op een aantal plaatsen, kampen… Definitief werd dit geregeld in de woonwagenwet van 1968. In 1977 volgde een nieuwe Woonwagenwet, die deconcentratie in kleine kampen regelde. Laat ik het maar niet hebben over de touwtrekkerij tussen gemeentes die hieruit volgde.

Schadeloosstelling voor het aangedane leed hebben die enkele overlevenden nooit ontvangen, ze werden (en dat is onveranderd zo) beroofd van hun trekvrijheid en nieuwe zigeuners, veelal statenloos, werden niet toegelaten in ons land. Dat veranderde enigszins eind 70er jaren. Koko Petalo… Uiteindelijk werden enkele gemeentes bereid gevonden de nieuwelingen op te nemen en hoe? Families werden uiteengereten, in Laren moesten deze mensen zich zien te redden, kinderen incluis, met één waterpomp, een zelfgegraven latrine, zonder elektriciteit. In Veendam werden ze ontvangen met: “Als de zigeuners komen kunnen wij weggaan”.

Wat zie ik gisteren via Twitter? Dit:

Schermafdruk 2015-08-26 05.19.27

Als ik me niet vergis is Simone joods, tegen het licht van de deportaties tijdens de bezetting toch wel relevant. Ze verwijst naar bovenstaande mededeling en vervolgt:

Schermafdruk 2015-08-26 05.20.11 Schermafdruk 2015-08-26 05.20.51

Het artikel handelt over zigeuners in Duisburg en stamt uit 2013 en wordt nu wederom gepubliceerd, niet zonder reden, neem ik aan. Duitsland brandt en er moest tegengas gegeven worden. Het artikel is uitermate tendentieus, toch wordt beweerd dat de auteur graag de waarheid beschrijft. Ja, hij hanteert het correcte Roma voor deze mensen. Maar voor het overige? Als “historicus en correspondent voor Duitsland” komen we buiten talloze impressies bitter weinig te weten. Er wordt een sfeertje getekend waar je moeilijk je vingers achter krijgt. Dat lijkt opzet. De cijfers die deze man geeft zijn niet te verifiëren maar werken wel suggestief. Vrij vertaalt: hordes barbaren trekken naar Duitsland. Over de toestand en de geschiedenis van de zigeuners in Europa zwijgt hij in alle talen. Die is namelijk ronduit schandelijk.

Een dergelijk artikel mist zijn uitwerking niet en dat heeft z’n goede kanten. Je weet nu waarvoor mensen kiezen als geholpen moet worden en problemen opgelost. Of zijn zigeuners minderwaardig, hooguit goed om ons te plezieren met muziek? Zeg het maar.

Schermafdruk 2016-07-30 15.16.14De bovenstaande montage gaf ik al eens door onder “histories” op het inmiddels opgeheven weblog bij Opera. Die daar weergegeven montages hadden te maken met mijn leven en ervaringen om te laten zien dat ik werkelijk bestond. Daaraan werd getwijfeld, ook aan mijn identiteit en die van anderen. De poppenkast bij de NRC werd naadloos overgenomen via PVV gajes door een stelletje rond de site Krapuul waarbij een regelrecht uit de Bataafse klei getrokken vrouw haar diensten aanbood. Haar weerzin, om niet te zeggen haat, tegen Maastricht en Maastrichtenaren kon ze zo via deze weg botvieren.

Alles viel terug te lezen dankzij mijn weblogs. Het werd een les in fascisme komende uit de hoek van mensen die opgestaan waren om Wilders te bestrijden en zelf verstrikt raakten in laster, smaad, leugens, bedreigingen en censuur. Alles geheel in de lijn met hoe fascisten te werk gaan. Die weblogs moesten weg en dat lukte wonderwel door een opzetje.

Het schrijnende aan deze zaak is dat het begin werd ingeluid door het blokken van iemand op Twitter die Ed van Thijn door het slijk haalde. Bij de nitwits ging het later heten dat ik zelfs Van Thijn misbruikte voor een hetze tegen die zelfbenoemde rechtschapen lieden. Het ontkennen, het wegkijken en verdraaien is het kunstje dat ze steeds weer flikken. Geen enkel respect tonen ze, van twijfel zijn ze gevrijwaard en ze weten, qui s’excuse s’accuse. Die waardigheid kunnen ze niet opbrengen.

Schermafdruk 2016-07-30 15.26.29Steeds weer zie ik andere verbanden. Door het onderwerp schoot me een foto te binnen van een “zigeunermeisje”, ze werd later mijn vrouw en door het slijk gehaald door al die nette Bataafse zielen van links en rechts. Daar is geen enkel excuus voor. Het is de weg om mensen tot zwijgen te brengen, ze te vernietigen.

Van al deze zaken zijn de lieden die me proberen onder te brengen bij de pedofiele scène, mij als alcoholist en pathologisch leugenaar afschilderen, dement en het leven niet waard, volledig op de hoogte. Ook Ina Dijstelberge, eigenaar van de site Krapuul.

Mevrouw Dijstelberge, u wordt gekarakteriseerd door een wederzijdse kennis als een sterke vrouw. Ik reken erop dat u alles in het werk zult stellen om de door uw handelwijze verdwenen weblogs weer te doen terughalen. Uw geloofwaardigheid staat op het spel. Ik neem aan dat u die ter harte gaat.

De zigeuners komen, godzijdank. Gun hun de vrijheid tot wederzijds profijt en levensvreugd. Ze houden ons een spiegel voor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: