Fascisme volgens sociaal-democratische beginselen

Andreas Feininger: Girl on Beach, 1930s
Ze bestaat en wel op tweeërlei wijze is me de laatste maanden duidelijk geworden. Allereerst volgens de opvattingen van een sociaal-democraat, die beweert zich jarenlang verdiept te hebben in het fascisme en voorts beweert te werk te gaan volgens sociaal-democratische beginselen. De invalshoek via de geschiedenis van de sociaal-democratie laat overtuigend zien dat deze beginselen op z’n minst fascistisch angehaucht waren (en zijn). Zie Duitsland, waar het voorspel tot wat later zou culmineren in de Machtsergreifung door de nazi’s al begon voor de Eerste Wereldoorlog en leidde tot de splitsing van de SPD. Het antisemitisme van de nazi’s was slechts middel tot doel, verlies dat hierbij niet uit het oog. Het socialisme van de SPD werd met het aantreden van Friedrich Ebert als rijkspresident de facto begraven. In Nederland was het niet anders, de Russische revolutie mocht geen kans van slagen krijgen, dat was overal in het Westen het credo en dit werd tevens het fundament waarop de PvdA na WO II voortbouwde. Ook hier Kriegskredite voor een zinloze oorlog, overigens tot profijt van “het kapitaal”.

Iemand die verkondigt volgens “sociaal-democratische beginselen” te werk te gaan zou op zijn minst duidelijk moeten maken welke hij daaronder precies verstaat. Om ons te beperken tot de PvdA: die van Drees met de Doorbraak, die van Tien over Rood of die van Kok? Deze laatste kun je zelfs meer dan terecht als doodgraver van de sociaal-democratie zien. Een man zonder enige visie volledig ingekapseld in het heersende systeem. Figuren als Bos, Cohen en Samsom traden in zijn voetsporen.

Droegen laatstgenoemden de beginselen uit, waarover onze zegsman nu rept, die behelsden de uitverkoop van de staat, van de media, van de infrastructuur, van de gezondheidszorg, van het openbaar vervoer? Hielpen zij na 1989 beginselvast de NATO in stand houden? Ze lieten in ieder geval na samen met de liberalen een werkelijk laïsistische staat te scheppen. Zelfs geen poging in die richting werd ondernomen. Was dat tegen hun beginselen? We mogen aannemen dat iemand die nu beklemtoont op sociaal-democratische grondslag te werk te gaan dit laatste stadium bedoelt, hetgeen inhoudt zich grofweg conformeren aan de “neo-liberale” orde.

Pikant is dat deze man een boodschap zegt te hebben en zich opwerpt als fascisme-deskundige. Voor het eerst maakte ik kennis met hem toen hij jaren geleden bij me aanklopte om wegwijs te worden op Twitter en meteen liet weten oud-lid van ons parlement te zijn geweest. Ons contact nam een andere wending toen hij uitgenodigd werd om met de Krapuul scribent Kluftje voor de microfoon in debat te gaan over fascisme. Tibaert werd door hem aan de kant gezet en op mijn vraag waarom kwam geen antwoord meer. Een aantal malen wisselde hij van accountnaam en avatar en ik was hem feitelijk vergeten tot in de loop van dit jaar. Veelvuldig zag ik RT’s van hem voorbij komen die handelden over de nazi-tijd en Auschwitz met teksten die niets bijdroegen en van een hoog zie mij gehalte waren. Schoolmeester verhaalt en de kindertjes vonden het prachtig. Reacties op dit in mijn ogen dubieus en zelfs gevaarlijk spel, in de zin van fascistoïde formuleringen en appelleren aan de nette burgermoraal, werden genegeerd. Het overvloedige materiaal op dit weblog over het fascisme werd eveneens soeverein genegeerd en doodgezwegen. Ga je zo te werk als je iets over fascisme wilt duidelijk maken? Zeker niet.

Vervolgens kwam een derde fase. Hij ging alle trollen, idioten en wat dies meer zij, blokken. Daartoe rekende hij ook Tibaert. Deze stap beschouwde ik als een door en door fascistische. In mijn reacties op zijn streven naar moreel gezag en ijkpunt over fascisme heb ik in veelvoud via tweets en enkele stukken op dit weblog gereageerd op zijn boodschappen om althans aan zijn volgers de loosheid van zijn beweringen te laten zien en te kritiseren. Op vele omissies en stommiteiten had ik kunnen reageren maar dat heb ik zoveel mogelijk nagelaten. Weet je wat, dacht ik, ik stuur een Russische documentaire door waarin zo’n beetje alles vervat zit om een zinvolle discussie over heden en verleden te voeren m.b.t. fascisme. Kennelijk voelde hij zich inmiddels door mij zo in het nauw gedreven dat hij vervolgens als ware fascist riep naar de sterke man, de autoriteit die mij diende de mond te snoeren. Dit spel vond afgelopen weekend plaats. Voor mij eindigt hier zo’n beetje het hoofdstuk met deze man, Horn genaamd, voor wat het politieke deel van zijn activiteiten betreft. Voor iedereen zal nu wel duidelijk zijn hoe de kaarten liggen en hoe fascisten, waartoe ik deze man nadrukkelijk reken, hij noemde me zelfs antisemiet, omgaan met mensen waarmee ze van inzicht verschillen en die hun façade van schone schijn doorprikken.

Als afronding en ter lering en vermaak de laatste tweet van hem. Ze betreft de rellen voor de Rijksdag in Berlijn afgelopen zaterdag. Wat meldt de man?

Duitsland is in shock na de gebeurtenissen in #Berlijn.
De stank van de nieuwe #nazi beweging herinnert de Duitsers aan 1933.
Het is een kleine, maar gevaarlijke minderheid.
Nederland is zich nog steeds niet bewust van het gevaar van de brandstichters. zdf.de/nachrichten/po…

In shock? Gebeurtenissen? Rellen dus… Van wie? Van neo-nazi’s. Een nieuwe nazi beweging? Dat moet hij dan wel even duidelijk maken, waaruit die bestaat, hoe ze functioneert etc. Stank?
De Duitsers, “de” Duitsers, dat is nonsens. 1933? Van degenen die het meegemaakt hebben zullen nauwelijks overlevenden zijn. En wat weet het overgrote deel nog over die brand? Iets over een communistische Hollander waarschijnlijk. Het symboolkarakter lag hier en nu bij het vlaggenvertoon, waarvan de doorsnee Duitser ook nauwelijks weet heeft.
Een kleine maar gevaarlijke minderheid. Ik zei het al, waaruit bestaat ze, over welke middelen beschikt ze en vooral, wie ondersteunen ze?
Nederland… Het land en haar ingezetenen neem ik aan. Hij, Horn, is zich er wel terdege van bewust. Wat een lulkoek.
Vervolgens een linkje naar de Duitse TV.


Tja, denk ik dan, werk dat eens allemaal uit. Te vrezen valt dat Horn deze stap niet wil zetten, dan moet hij zaken gaan uitzoeken, feiten benoemen, dat kost tijd en moeite. Dan maar Twitter, lekker suggestief, zonder een enkele inspanning. En dat door een man die niet nalaat zijn bezorgdheid te uiten. Te vrezen valt dat bij hem iets anders aan de hand is, aandacht trekken, voor autoriteit aangezien worden. Anders kan ik zijn houding niet verklaren, die in essentie een fascistische is, dat wil ik nogmaals benadrukken.


Beethoven
Quatuor n˚12 (Maestoso – Allegro)
Quatuor Juilliard (Sony)

Uitgelichte foto: Andreas Feininger – bron
Muziek: Diapason – 2020-04

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.