Ik strijd voor de kinderen niet voor mijzelf…

Paul Schutzer: Daughter of a jobless miner standing in an alley between rows of “company” houses, St. Michael, Pennsylvania (1961)een woord vooraf

Bijna blind was ik toen onderstaande berichten verschenen. Het mag een wonder heten dat ik m’n gezichtsvermogen enigermate heb teruggekregen. Drukwerk lezen is er echter niet meer bij. Dit even vanwege de context en waarom ik alles ben gaan vastleggen.
 
De werkelijke reden waarom dergelijk smaad verspreid werd zijn me tien jaar later nog niet duidelijk. Was het omdat ik het opnam voor oud-burgermeester Ed van Thijn die toebedeeld werd aan een pedofielen-circuit? Omdat ik duidelijk maakte dat het bestrijden van pedofilie een geliefd thema bij fascisten was en de reden waarom? Door dergelijke laster te reproduceren kon ik tevens laten zien hoe flinterdun de scheidslijnen zijn tussen lieden die zich op de borst kloppen “links” te zijn, uit hun midden kwam de vrouw van onderstaande berichten, en rechts schoelje. Tezamen wisten ze enkele maanden later te bewerkstelligen dat m’n blogspots bij Google verdwenen.
 
Enkele jaren later kreeg het geheel een vervolg door iemand die me meldde dat hij over het Italiaans fascisme had gepubliceerd en dat werk wilde herzien. Contact met lieden van bedoeld “links” gezelschap leidde ertoe dat hij elk contact met me verbrak. Ik ben er niet rouwig om, want de laatste jaren heeft hij door zijn houding, ook jegens mij, me volop de kans geboden iets duidelijk te maken over de autoritaire, fascistische persoonlijkheid, gedachtig Horkheimer en Adorno. Uit niets van wat hij te melden heeft is gebleken dat hij er kennis van genomen heeft, als van zoveel niet. Ernstiger is, dat hij massaal steun geniet vanwege zijn vermeende kennis over fascisme, waaruit blijkt dat het hier ten lande droef gesteld is met het politiek vernuft.
 
Nog dit. Aan de betrouwbaarheid van raddraaiers twijfelt deze salonfascist op geen enkele wijze, jurist zijnde… Om eerroof te plegen maalt hij niet. Een van zijn betrouwbare informanten is deze dame:

INA HOEFT NIET TE WANHOPEN

Februari 2023


 

STRIJD VOOR KINDEREN IS TEVENS STRIJD VOOR DE TOEKOMST VAN DE MENSHEID

 

“Ik strijd voor de kinderen niet voor mijzelf!”


Dan bind je de strijd aan om iemand achter slot en grendel te krijgen op wie de verdenking rust dat hij pedofiel is. Dan maak je iedereen verdacht die je tracht te matigen in die strijd. Dan ga je allianties aan met mensen die je eerst zei te verachten. Dan geloof je voetstoots iedereen die met je mee heult. Dan heiligt het doel alle middelen. Je strijdt immers voor de kinderen. Werkelijk?

Strijd, welke strijd en met welke middelen, dat lijkt me de kwestie. En die kinderen, welke, allen? Als je het allesomvattende de gebruikt zul je op zijn minst iets duidelijk moeten maken welk perspectief die kinderen van jouw strijd te verwachten hebben. Zul je inzicht en kennis met anderen moeten delen om die strijd met succes te kunnen aangaan. Met wie, voor wat, tegen wie en tegen wat. De vraag is wie ben je wel dat je dit zo stellen mag, op welke ervaring en kennis kun je teruggrijpen?

Je merkt het bij het ouder worden. Je eigen kindertijd doemt vaker in je gedachten op en je gaat vergelijken. Bij doordenken besef je dat de huidige kinderwereld er eentje is van consumptie met het kind als object. De belevingswereld van kinderen wordt steeds meer een kunstmatige. Wat hierbij voor kinderen verloren gaat en wat gewonnen wordt laat ik aan de lezer ter eigen interpretatie over. Mag ik me zorgen maken?

We hebben onze levensstijl geheel afhankelijk gemaakt aan een onstilbare behoefte aan energie. De chemie bepaalt steeds meer onze gezondheid en de biosfeer. Het lijken onomkeerbare processen die plaatsvinden op een gigantische schaal zodanig dat we ons machteloos gaan voelen. Is dat de toekomst voor onze kinderen, een leefwereld waaraan ze volledig overgeleverd zijn en waar slechts enkelen aan de touwtjes trekken?

Als je zegt te strijden voor kinderen, als je kinderen opvoedt, zul je op zijn minst wel eens over deze zaken hebben nagedacht. Of vergis ik me? Wordt hetgeen ons bedreigd slechts gepersonifieerd, poppetje weg, probleem opgelost? Ook problemen die wezenlijk menselijk zijn? Pedofilie bijvoorbeeld? Geen enkel zinnig mens zal dat durven te beweren. En toch is het dat wat we dagelijks meemaken. In de politiek, op het werk of waar dan ook wordt afgegeven op personen. Net of wij de betere mensen zijn en zij de slechte.

Gelukkig zijn we toch als mensheid een beetje geëvolueerd en kennen we nu de rechtstaat. De politiek maakt wetten, justitie velt vonnissen en politie spoort op. Alles mensenwerk, maar controleerbaar en voor verbetering vatbaar. De rechten van vrouwen en kinderen zeker, ook die v.w.b. milieu, noem maar op. Vergeet niet, we leven binnen de dominantie van een kapitalistische economie, de marges die daardoor gesteld worden tot verbetering zijn minimaal. Maar toch. En we kunnen onze mond open doen, nog.

Geef eens klip en klaar antwoord. Stel uw zoon of dochter blijkt pedofiel te zijn, nee geen misdadige, wat denkt u te doen? Gaat u er bij voorbaat van uit dat hij of zij vroeg of laat kinderen zal gaan verkrachten? Welke strijd gaat u voeren? Nee, mij hoeft u geen antwoord te geven, maar beoordeel tegen het licht van bovenstaande de activiteiten van een aantal mensen op Twitter i.v.m. de affaire Demmink. Mijn antwoord is, hier zijn fascisten van het zuiverste water aan de slag. We zijn zelf rein, van alle smetten vrij. En hun strijd? Wie niet voor mij is is tegen mij en moet vernietigd worden.
 

 

 

En ach, dat een vrouw die haar sporen heeft verdiend in de hulp voor kinderen en die, nu ze met pensioen is, nog voor dag en dauw opstaat om een kind te helpen op een basisschool, door het slijk wordt gehaald dankzij de inzet van Jacqueline Wouters en Jacqueline van Wel met hun beider held Friedrich Eckhardt, die nooit verder zijn gekomen dan onzinnig twitteren, wie zal het deren? 
Mij wel. En mijn kinderen ook. Gelukkig, we leven nog in een rechtstaat. Als het het aan hen ligt wordt deze van binnenuit afgebroken onder de verdere regie van een welbekend Leider.
 
Uitgelichte foto: bron

2 gedachten over “Ik strijd voor de kinderen niet voor mijzelf…

    1. Een reactie van onbekend. Het zou me niet verbazen als ze van Friedrich Eckhardt stamt, maar dat is niet relevant (meer). Wel dat lieden als deze nog steeds hun smerig handwerk kunnen verrichten, moreel gesteund door figuren die voor hen de weg plaveien in hun stompzinnige onnozelheid.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.